Rokwood

Hållbar biomassa från skogen blir energi för stad och land. Det är huvudidén med projektet Rokwood.

Rokwood-projektet är ett samarbete mellan sex europeiska forskningskluster. Projektet syftar till att förbättra forskning och utveckling och öka investeringarna i produktion av biomassa från trämaterial. De sex regionala klustren ska ta fram en handlingsplan på europeiska nivå för att driva på utvecklingen av hållbar biomassaproduktion från trämaterial.

Rokwood

Senast uppdaterad: