RES Chains

RES Chains var ett Södra Östersjöregionenprojekt och bestod av partners från Danmark, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige.

Projektet genomfördes 2011-2014 med ambitionen att öka andelen förnybar energiproduktion i regionen, genom studieresor, workshops, utställningar och studier av anläggningar. Projektet analyserade produktionen inom vindkraft, solceller och solvärme, vattenkraft, biogas och biomassa och dess potential.

Projektet berörde hela produktionskedjan för alla energislagen och analyserade bland annat transportsträckor för råvaror, den totala produktionspotentialen, distributionsalternativ samt utvecklingspotential för minskad miljöpåverkan.

Mer information om projektet, samt resultat finns på RES-Chains hemsida.

Senast uppdaterad: