PROEFF III

PROEFF står för "Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning".

Det övergripande målet med projektet är att effektivisera energianvändningen i skånska företag genom att göra dessa medvetna om möjligheterna till effektivisering genom lönsamma åtgärder.

PROEFF fortsätter nu med en tredje fas under perioden 2013-2014. Det är Länsstyrelsen som tillsammans med Energikontoret Skåne och Skånes kommuner kommer att stödja företagen i arbetet med att minska sin energianvändning. Detta görs genom ett intensifierat program där miljöinspektörer och energirådgivare kommer att besöka företagen och gemensamt stödja dessa i att kartlägga sin energianvändning och ge förslag till åtgärder. Målet i PROEFF III är att minst tio skånska kommuner startar upp detta arbete under kommande år.

Först ut är Miljöförbundet Ystad –Österlen som omfattar kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

Mer information

Läs mer på PROEFF:s hemsida

Slutrapport PROEFF II

Senast uppdaterad: