Nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster

Biogas Syd och Energikontoret Skåne bedrev ett projekt där ett nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster drevs från början av 2017 till september 2018. Nätverket var för kommuntjänstemän; upphandlare, miljöstrateger, kravställare etc och riktade sig mot fossilfria lösningar för transportsektorn. Projektet var indelat i tre huvudsakliga delar: kunskap, erfarenhetsutbyte och utveckling. Inom kunskap fick deltagarna i nätverket uppdateringar kring vilka fossilfria alternativ som finns, vilka fördelar och nackdelar har respektive bränsle, hur långt har teknikutvecklingen kommit när det gäller tillgång på fordon, tankställen etc. Delen kring erfarenhetsutbyte handlade om att kommunerna sinsemellan och dela med sig av goda exempel på upphandlingar för att effektivt överföra dessa mellan kommunerna. Den avslutande delen fångade upp alla frågeställningar om hur man kan/får upphandla.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skåne.

Mer information för deltagare i nätverket

jpg-emh_logotyp_cmyk       RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad: