Nätverk för industriell symbios i Skånes kommuner

Tänk om vi kunde öka energieffektiviteten genom att dela på resurser. Just nu är ett nytt nätverk under uppstart för er som arbetar med eller är intresserade av industriell symbios i Skåne. Industriell symbios är ett koncept där en aktörs avfall, kan utnyttjas som resurs i en annan organisation och på så sätt minska behovet av att använda jungfruligt material.

Nätverket för industriell symbios i Skåne är ett regionalt nätverk för skånska kommuner och offentliga bolag. Det kommer att erbjudas erfarenhetsutbyte och arrangemang av kompetensutveckling i form av studieresor och seminarium. Men framför allt kommer nätverkets fokus och uppdrag att utvecklas tillsammans med medlemmarna för bästa möjliga resultat.

Nätverket kommer att styras från Energikontoret Skåne som är medlem i det nationella nätverket för industriell symbios och finansieras genom projektet Urban Baltic Symbiosis med stöd från Interreg Södra Östersjön och Energimyndigheten till och med 2019-12-31 och är alltså kostnadsfritt.

Vem kan vara medlem i nätverket?

Vi riktar oss till de skånska kommunerna och de offentliga bolag som finns i Skåne. Exempelvis en näringslivsutvecklare, planerare, miljö- och energistrateg eller jobbar på ett offentligt bolag inom fastighet, energi, avfall eller motsvarande, är det vi söker för att få så bra erfarenhetsutbyte som möjligt.

Verkar det lockande?

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Cecilia Thapper: cecilia.thapper@kfsk.se

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johannes Nilsson