Fördjupande stöd för energieffektivisering

Har ditt företag genomfört en energikartläggning och vill nu göra mer? Det kan finnas flera hinder som kan göra att ditt företag inte kommer vidare så som ekonomi, kunskap eller teknik. Det finns stöd att söka för att på olika sätt överbygga dessa hinder så att ditt företag kan bli ännu mer energieffektivt.

Via programmet Teknikutveckling & Innovation erbjuds ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Exempel på det kan vara att en produktionsprocess kanske inte alltid fungerar optimalt och det kan finnas behov att utveckla processen via exempelvis grundligare synliggörande och mätningar i en process för att ge underlag till en investering.

Utlysningen Miljöstudier riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Avsikten är att få fler företag att genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i kartläggningen. Det kan till exempel vara byte av styr- och reglersystem av värme/ ventilation/ belysning eller åtgärder för värmeåtervinning. Stöden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella Regionalfondsprogrammet.

-Miljöstudier

Energimyndigheten har nu en utlysning där företag har möjlighet att få upp till 70% i stöd av kostnaden för en djupare analys av en energieffektiv åtgärd.

Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag. Ansökan görs inom projektet Teknikutveckling och Innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare och redan har gjort en energikartläggning. Sista ansökningsdag är 30 november 2019. Notera att genomförandet ska vara klart innan den 30 april 2020.

En miljöstudie ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilket är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

Kontakta oss

Är du intresserad av att göra en energikartläggning eller fortsätta ditt energieffektiviseringsarbete? Energikontoret Skåne vill gärna komma i kontakt med företag som vill utveckla sitt energiarbete.

Tips!

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida

Har du inte gjort en energikartläggning? Läs mer här hur du kan börja energieffektiviseringsarbetet.

Klicka för att se videopresentationer från företag om sina energiarbeten 

Läs mer om Nätverk för energieffektivisering i små- och medelstora företag

Tips: Om du vill göra en enkel beräkning av företagets energianvändning, använd denna mallen som är framtagen av Skånes Energi- klimatrådgivare.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson