Kunskapssatsning vätgas

Under 2014-2015 genomför Energikontoret Skåne och Vätgas Sverige projektet kunskapssatsning vätgas.

Skåne är en framstående region i Sverige inom vätgasområdet. Här finns både bränslecellsbilar och tankstation samt ett flertal företag som är verksamma inom området.

Det är viktigt att de satsningar som har gjorts synliggörs och att vi tack vare dessa kan höja kunskapen om vätgas i Skåne. Vi måste också fortsätta att aktivt arbeta med en fortsatt utveckling och stödja de initiativ som finns.

Projektmål

  • Höjd kunskap i Skåne om vätgas
  • Möten och seminarier om vätgas i skånska kommuner
  • Studiebesök
  • Två nätverksträffar för alla som är intresserade av vätgas
  • Två referensgruppsträffar med framtidsfokus

Finansiering

Projektet finansieras med hjälp av Region Skånes miljövårdsfond, SP, Kraftringen, HM Skåne och EU-projektet HyTrEc.

Senast uppdaterad: