Kunskapshöjning klimatsmart idrott

Erfarenheterna från tidigare projekt är att det är viktigt att energi- och klimatrådgivarna är aktiva och erbjuder kompetent rådgivning till idrottsföreningar.

Detta projektet syftar till att öka energi-och klimatrådgivarnas kunskaper inom fyra olika anläggningstyper: idrottshallar, gym, golfanläggningar och ridhus.

Projektmål

  • Genomföra utbildningar i energieffektivisering av fyra typer av idrottsanläggningar, riktade till energi- och klimatrådgivare i Skånes kommuner.
  • Sammanlagt minst 25 deltar i utbildningen.
  • Energi- och klimatrådgivare skriver in rådgivning till idrottsanläggningar i sina verksamhetsplaner.
  • Minst 20 nya rådgivningskontakter till idrottsanläggningar.
  • Minska energianvändning med 100 MWh.

Projektet varar fram till dec 2014.

Senast uppdaterad: