Kommunikationsstrategi för ökad kunskap och acceptans för biogödsel

Målet i projektet är att ta fram en kommunikationsstrategi och förslag på kommunikationsinsatser för hur biogödsel ska kommuniceras för bli en väl mottagen produkt på marknaden.

Kommunikationsstrategin ska kunna användas av biogödselaktörer på både lokal och nationell nivå. Situationen för biogödsel är komplex och det är många aktörer som är inblandade. Kunskapen om biogödsel är fortfarande varierande bland olika målgrupper såsom myndigheter, politiker, lantbrukare och livsmedelsindustri. Det förekommer också en tveksamhet till att använda biogödsel. Genom att identifiera var behoven är störst och att likrikta kommunikationen kan vi skapa bättre förutsättningar för att biogödsel blir en väl mottagen produkt på marknaden.

Under projektet kommer tre workshops att arrangeras med syftet att diskutera och inhämta synpunkter.

Finansiärer
Region Skånes utvecklingsmedel för biogas
Avfall Sverige
Sysav utveckling
Länsstyrelsen Skåne
LRF
Biogas Kristianstad
Biogas Syd

Senast uppdaterad: