Kommunal kommunikationsstrategi – för ökad och förbättrad insamling av matavfall

Projektet KomKom var ett regionalt samarbete mellan skånska kommuner och avfallbolag med syftet att underlätta kommunikationsarbetet för att öka sin insamlingen av matavfall.

I projektet som löpte under år 2013 har dels en bakgrundsstudie tagits fram och dels ett under lag till en kommunikationsstrategi.

Senast uppdaterad: