Klimatsmart idrott i Skåne

Projektet "Klimatsmart idrott i Skåne" drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne.

Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Enligt Energimyndighetens bedömningar går det att sänka elanvändningen med 25-35 % i våra idrottsanläggningar. Ett syfte med projektet är att hitta dessa besparingar. Sänkt energianvändning kan innebära att mer pengar kan läggas på idrottsverksamheten istället för onödiga driftskostnader. Dessutom är det viktigt steg i att minska vår påverkan på miljö och klimat.

Projektets syfte

  • Effektivisera energianvändningen i idrottsanläggningar i Skåne och minska klimatpåverkan från den skånska idrottsrörelsen.
  • Utgöra länken mellan energieffektivisering och den befintliga Skåneidrottens anläggningsstöd (Idrottslyftet)
  • Uppnå en stor och bred kunskapshöjning bland Skånes idrottsföreningar och anläggningsägare inom området effektiv energi och klimatpåverkan.

Rådgivning

I projektets första del, som finansierats via Regions Skånes miljövårdsfond, har Energikontoret Skåne erbjudit hjälp till 12 idrottsföreningar genom att besöka anläggningarna och ge tips och råd om hur man kan spara energi. Genom det fristående nationella projektet Uthållig idrott, kan vi fortsätta driva Klimatsmart idrott i Skåne tillsammans med kommunernas energi-och klimatrådgivare, där vi fortsätter erbjuda idrottsföreningarna energirundvandringar och rådgivning.

Klimatsmart idrott i Skåne finansieras bl.a. genom medel från Region Skånes Miljövårdsfond och Uthållig idrott finansieras via Energimyndigheten.

Senast uppdaterad: