Hydrobike – en skånsk vätgascykel

Vi ställs inför utmaningen om en framtida hållbar energiförsörjning, vilket kräver en omställning från fossila bränslen till förnybara energikällor. För att driva på utvecklingen av vätgas har det skånska nätverket H2Skåne initierat pilotprojektet Hydrobike.

I samarbete med Region Skåne, C4-idéforum, Chalmers och MyEco har en första prototyp av en vätgasdriven cykel tagits fram. Prototypen är ett konkret exempel på intresseväckande vätgasteknologi som är lätt att ta till sig. Utsläppen från cykeln är enbart ren vattenånga. Syftet med projektet är att sprida kunskap om vätgas i Skåne för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Tanken är att prototypen ska vidareutvecklas i flera faser för att på sikt möjliggöra tillverkning av vätgasdrivna produkter i Skåne. Projektet har genomförts med stöd från Region Skånes miljövårdsfond och har stöttats av Vätgassamverkan i Skåne.

Senast uppdaterad: