Hållbar energi i de gröna näringarna

Hållbar energi i de gröna näringarna är ett samarbetsprojekt mellan Energikontoret Skåne, LRF Skåne och Länsstyrelsen.

Syftet med projektet är att öka kunskapen och intresset kring energieffektivisering samt användning och produktion av förnybar energi inom lantbrukssektorn. Projektet syftar också till att bidra till reella åtgärder kopplat till energi.

Projektet startades upp hösten 2012 och pågår t o m 1 december 2014.

Aktiviteter

  • Inventering av utbildnings- och informationsbehov
  • Informations- och utbildningsinsatser
    8 seminarier, workshops, gårdsvandringar eller dylikt på olika teman inom sol, vind, biogas, biobränsle, effektivisering mm. Aktuellt:
  • Rådgivning
    40 rådgivningstillfällen för lantbrukare som vill gå vidare med åtgärder
  • Borgeby Fältdagar 2013 och 2014 samt MILA-mässan 2013

Projektet finansierades av Energimyndigheten.

Senast uppdaterad: