Grundutbildning för kommunala energi- och klimatrådgivare 2014

Information och anmälan till grundutbildning för kommunala energi- och klimatrådgivare och anställda på regionalt energikontor.

Energimyndighetens grundutbildning för de kommunala energi- och klimatrådgivarna är en av de obligatoriska utbildningar rådgivarna ska gå. Kursen ger en introduktion till uppdraget och rollen som energi- och klimatrådgivare och innehåller också en grundläggande genomgång av de kunskapsområden som arbetet omfattar. Rådgivarna fördjupar sig sedan inom rådgivning till företag och transporter i två påbyggnadskurser. Kurserna kan tas i omvänd ordning, eftersom de till stor del täcker in olika teman.

Grundutbildningen består av 2 delar. Del 1 sträcker sig över tre dagar och tar bland annat upp energi- och klimatrådgivarens uppdrag, kunskapsområden och målgrupper, värme- och distributionssystem, hushållsel samt klimatkunskap. Del 2 sträcker sig över två dagar och är inriktad på bygg- och installationsteknik, inneklimat, ventilation och varmvatten.

Grundutbildningen kommer att ges två gånger under 2014 om underlag finns för att kursen ska starta alla gånger. Skulle det inte finnas tillräckligt många anmälda till den omgång du anmält dig till, erbjuds du plats vid ett annat kurstillfälle.

Grundutbildningen är endast öppen för personer som är anställda för att arbeta som kommunala energi- och klimatrådgivare eller är anställda på regionala energikontor.

Senast uppdaterad: