Fastighetsägare i framkant

Från september 2013 till april 2014 har Energikontoret Skåne och Fastighetsägarna Syd bjudit in till åtta seminarier på olika teman inom området energi i byggnader. Seminarierna har varit välbesökta och uppskattade.

Seminarieseriens åtta teman har behandlat gröna tak; ekonomi vid renovering; solel; belysning; lågenergibyggnation; individuell mätning; miljöcertifiering och gröna hyresavtal. Flera av seminarierna har även inkluderat ett studiebesök eller en miniutställning av företag som passat till temat.

Målgrupp för seminarieserien var framför allt kommersiella fastighetsägare, men även för andra privata och offentliga fastighetsägare fsnns det mycket att hämta från seminarieseriens teman.

Seminarieserien har totalt lockat runt 240 deltagare. Många av deltagarna återkom vid flera av seminarietillfällena. Flertalet av seminarierna var fullsatta. Det är glädjande att intresset för energi- och miljöprofilering är så stort bland skånes fastighetsägare.

En inspirationsbroschyr med goda exempel som berör seminariernas olika teman håller på att tas fram.

Seminarieserien har genomförts med stöd från Energimyndigheten.

Senast uppdaterad: