ENKLAV

Under hösten och våren 2014-2015 genomför Energikontoret Skåne och den ideella föreningen Skånes vindkraftsakademi projektet ENKLAV: Energi- och Klimatrådgivarnas Arbetsmaterial om Vindkraft.

Projektet kommer att leda fram till:

  • Halvdagsutbildning för Energi- och klimatrådgivare i Skåne
  • Öppna träffar för allmänheten i Simrishamn/Tomelilla, Kristianstad, Helsingborg och Trelleborg
  • Sammanfattande handbok för Energi- och klimatrådgivare
  • Rapporter, länkar och övrigt material tillgängliggörs online (www.ekrs.se och www.vindkraftsakademin.se)

Bakgrund

Det finns ett behov hos Energi- och klimatrådgivare att lära sig mer om vindkraft eftersom de möter många åsikter och får mycket frågor om vindkraft vid seminarier, rådgivningsbesök, på mässor och i telefon. Därtill har vindkraft som ämne ökat i omfattning och komplexitet. Det finns därför behov att fylla kunskapsluckan hos Energi- och klimatrådgivarna som har uppstått.

Finansiering

Projektet genomförs med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond och Energimyndighetens Nätverket för Vindbruk.

Senast uppdaterad: