Energieffektivt flerbostadshus

Väl fungerande klimatskal, ventilationssystem och värmesystem är förutsättningar för att få ett så bra inneklimat som möjligt. Över- och undertemperaturer, snabba temperaturvariationer, kallras, matos och drag från otätheter är något vi helst skulle vilja slippa.

Många flerbostadshus står inför ett stort behov av modernisering och upprustning. Det handlar om omfattande renoveringar som bara görs en gång på 30 eller 40 år. Att inte ta hänsyn till energi- och miljöfaktorer i renoveringsskedet idag kommer att leda till onödigt höga boendekostnader imorgon.

Det tvååriga projektet ”Energieffektivisering genom renovering av skånska flerbostadshus från åren 1945-1977”, som drevs av Energikontoret Skåne, avslutades vid årsskiftet 2013/2014. Samarbetsparter i projektet har varit HSB Malmö, HSB Nordöstra Skåne, Riksbyggen och Fastighetsägarna Syd.

Under 2012 hölls sex inspirationsseminarier med efterföljande utbildningar runt om i Skåne. Deltagarna har drillats i helhetssyn av en fastighets inneklimat och dess energianvändning. I september 2012 genomfördes en heldags studieresa till goda exempel på energieffektiv renovering av flerbostadshus. Under dagen besöktes Albertslunds kommun strax utanför Köpenhamn, brf Hilda i Malmö och en solcellsanläggning i Lund.

Under våren 2013 hölls slutkonferens i projektet. Under en inspirerande och uppskattad heldag kunde deltagare lyssna på intressanta föreläsningar, låta sig inspireras av goda exempel och delta i diskussioner kring energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus. I utställningsområdet fanns möjlighet att prata med företag som erbjuder produkter och tjänster inom energieffektivisering.

Majoriteten av utbildningsdeltagarna uppger att de har fått med sig nya kunskaper från sitt deltagande i projektet och att de nu känner sig säkrare när det kommer till energieffektivisering. Projektet har fungerat som ett forum där det givits möjlighet att utbyta erfarenheter. Projektet har också lett till att energieffektivisering idag prioriteras högre och att det finns tydliga mål med energieffektiviseringsarbetet.

Senast uppdaterad: