BIOMASTER

BIOMASTER är ett projekt som medfinansieras av Intelligent Energy Europe-programmet och består av 17 partners från Österrike, Italien, Polen, Sverige och Storbritannien.

Projektets ambition är att biogasproduktionen och användningen av biogas som fordonsbränsle ska nå sin fulla potential. Genom att föra samman nyckelkomponenterna i biogaskedjan i ett gemensamt initiativ som stimulerar investeringar, avlägsnar hinder och mobiliserar åtgärder, avser BIOMASTER att övervinna det nuvarande dödläget som råder på biogasmarknaden.

 

Målet är att överbrygga luckorna i biogaskedjan genom att etablera lokala allianser för att främja en öppen dialog och skapa en gemensam förståelse som ska stimulera biogasmarknaden.  

Det som gör BIOMASTER speciellt är engagemanget av aktörer längs hela biogaskedjan och etableringen av nätverk. Projektet berör hela produktionskedjan och kommer att behandla nya råvarualternativ, den totala produktionspotentialen, distributionsalternativ samt regelmässiga, organisatoriska och finansiella hinder.

Senast uppdaterad: