Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri

I branscher som tvätterier, textilindustri, livsmedelsindustri, betongindustri och viss plastindustri används fortfarande betydande mängder olja.

Projektets syfte är att stimulera dessa branscher att konvertera från olja till bioenergi för sin ångproduktion. Projektet bidrar till omställningen av energisystemet och riktar särskilt in sig på företag i branscher som ännu inte ersatt oljeanvändningen i lika hög grad som t ex massa- och pappersindustrin.

 

Projekttid 2012-2014

Senast uppdaterad: