Arbetsmaskiner och fordon med nollemissionsdrift

Nollemissionsarbetsmaskiner som används i städer kan ha stor positiv inverkan på stadens luftkvalitet samt ger användaren en bättre arbetsmiljö. I det här projektet vill vi vara en katalysator för de skånska kommunerna att få tillgång till de nollemissionsarbetsmaskiner de efterfrågar.

Projekttid är 2015-12-01 – 2016-12-01.

För att nå marknadsöversikten av nollemissionsarbetsmaskiner besöker du Tunga Fordons hemsida.

Projektet drevs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i samarbete med Lunds kommun, Energikontoret Skåne på Kommunförbundet Skåne, Föreningen Tunga Fordon, Landskrona Stad och Eslövs kommun.

Projektet kommer att innehålla en behovsanalys i skånska kommuner för att kartlägga användandet av arbetsmaskiner och arbetsfordon och vilka steg mot nollemissionsarbetsmaskiner som redan har tagits. Marknaden kommer sedan att kartläggas och en dialog föras med arbetsmaskintillverkare för att undersöka deras strategier för nollemissionsmaskiner.

Projektet medfinansierades av Region Skånes Miljövårdsfond.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Tibbelin