Advice

Energirådgivning är ett viktig verktyg för att hjälpa hushåll och företag att bli mer medvetna om sin energianvändning och få kunskapsstöd för att genomföra åtgärder. I projektet Advice samarbetar Energikontoret Skåne med en miljöorganisation i Vitryssland för att etablera denna service.

Sedan 2012, samarbetar Energikontoret Skåne med Center of Environmental Solutions från Minsk och INFORSE-Europe i Danmark i ett projekt kring energirådgivning.

Energikontoret Skåne har lång erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatrådgivning till hushåll och företag. Redan 1998 började Energimyndigheten ge stöd till rådgivning i kommunal regi och energirådgivare anställdes i kommuner runt om i landet. För att stötta rådgivare i deras uppdrag, startades ett nätverk upp av Energikontoret Skåne, där de kunde träffas, utbyta erfarenheter och hitta samarbeten. Detta föll väl ut och blev snart standard i Sverige, med Energimyndigheten som finansiär av energikontoren i denna roll.

2004 tog Energikontoret Skåne fram ett utbildningspaket för rådgivarna i sitt nätverk, eftersom uppdraget var komplext och de förväntades besitta en bred teknisk kunskap. Även denna gång blev resultatet att utbildningen beslutades att bli nationell med Energikontoret Skåne som kursansvarig.

Projektmål

– Utbildning av energirådgivare
– Energirådgivningscenter etablerat i Minsk
– Erbjuda rådgivning vid utställningar runt om i landet
– Genomföra föreläsningar och andra utbildningsinsatser

Senast uppdaterad: