Nyheter

Bra, men alldeles för långsamt

Utbyggnaden av tankstationer för rena bränslen och införskaffandet av fordon som kör på alternativa bränslen går för långsamt för att uppnå de nationella och EU/EEA-mål kopplat minskning av CO2-utsläpp från transporter. Det slår en ny rapport, framtagen av EU-projektet Scandria2Act, fast.

Full fart mot en fossilbränslefri framtid!

Sedan 2016 arbetar 10 skånska kommuner intensivt tillsammans för att bli fossilbränslefria. En färsk uppföljning av resultatet visar att 100 % av all el, 75 % av uppvärmningen och 40 % av drivmedlen är fossilbränslefria.

Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Vinnarna av Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris presenterades på Skånes Energiting i Malmö den 13 juni. Skåne Solar Award går till Region Skåne för solenergianläggningen på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg och Skånes vindkraftspris går till forskarna Martin Green och Jens Rydell!

Optimeringsnätverket besökte Örkelljunga

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter träffades den 1 juni i Örkelljunga. Nätverket riktar in sig till de med driftansvar inom kommunal förvaltning och som vill träffa andra likasinnade för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket. Vi hade en givande dag med temat ventilation.

Publicerad: 15 juni, 2017Sidansvarig: Per Persson

Läs mer

Nätverksträff för energi-/driftansvariga på kommunala lokaler och fastigheter

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter hade uppstartsmöte i mars tidigare i år men det finns platser kvar. Nätverket riktar in sig till de med driftansvar inom kommunal förvaltning och som vill träffa andra likasinnade för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket. Nu finns chansen att dyka upp på torsdag den 1 juni i Örkelljunga och vara med.

Publicerad: 23 maj, 2017Sidansvarig: Per Persson

Läs mer

Skåne växlar upp i klimatomställningen – vill vara klimatneutralt 2030

Skåningarna minskar sina utsläpp av växthusgaser, blir allt energieffektivare och har i princip fasat ut oljan i sin uppvärmning vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Samtidigt drivs 90 procent av fordonen i Skåne med fossila bränslen, det regionala målet om att öka energiproduktionen från förnybara energikällor nås inte och utsläppen från vår konsumtion ökar. En ny klimatstrategi för Skåne ska skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Skåne 2030. Det är Skånes svar på uppropet om fossilfritt Sverige som idag anordnar en konferens i Lund.

Skånes energi- och klimatrådgivare deltar i nationella insatsprojekt

Projekten omfattar solenergi, transporter och belysning och kommer att bedrivas likartat över hela landet. Syftet är att samordnat nå ut till nya målgrupper över hela landet, samt öka kännedomen om tjänsten gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Publicerad: 28 april, 2017Sidansvarig: Anna Mattsson

Läs mer