Nyheter

Vad väntar vi på?

Fokus för samtalet är klimatanpassningsfrågor. Vetenskapen visar oss vad som måste göras men målkonflikter och politiska prioriteringar styr ibland åt ett annat håll. Vi kommer att diskutera vetenskapens väg från IPCC till Skåne, via de

Publicerad: 17 oktober, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer

Energiledning och klimatcertifiering för företag

Program 8.30 Fika och mingel 9.00 Energieffektiviserande stöd till företag Anna Evander, Energikontoret Skåne 9.30 Vad innebär Svenskt Sigill Klimatcertifierad? Helena Allard, Sigill Kvalitetssystem 10.00 Energikartläggningen hittar slöseriet! Nils Helmersson, HIR Skåne 11.00 Därför jobbar

Publicerad: 10 oktober, 2017Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer

Deras utbildning vänder klimatångest till engagemang

Materialet finns på åtta språk och är anpassat till den svenska skolplanen. Det kan användas såväl i engelskaundervisningen som i samhällskunskap eller geografi. Projektledarna Anna Mattsson och Paula Björk på Energikontoret Skåne kommer att lansera

Publicerad: 9 oktober, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer

Projektmöte på Symbiose Center i Kalundborg

I Kalundborgs industripark arbetar 10 000 anställda på företag som Statoil, Saint Gobain, Novo Norddisk och Dong energy. Företagen har en mycket utvecklad industriell symbios mer än 20 strömmar, där avfall från ett företag blir till

Mer havsbaserad vindkraft i Skåne?

Dramatiska förändringar i teknik- och kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft förändrar förutsättningarna. Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Det är en möjlighet för södra Sverige att minska sitt elunderskott

Hållbar energiproduktion och distribution – konferens 26 oktober

Seminariet arrangeras inom ramen för Länsstyrelsens projekt ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020”, Energikontoret Skånes Interregprojekt BEA-APP samt projektet Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft och hålls på Hotell Lundia i Lund den 26 oktober. Under

Publicerad: 2 oktober, 2017Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Studiebesök – solceller på företag

Representanter för varje företag berättar om sin resa från idé till färdig solcellsanläggning. Passa på att ställa frågor! Johan Nyqvist från Solar Region Skåne finns med under dagen och ger en introduktion om solenergi och

Publicerad: 26 september, 2017Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

Välkommen på Torksafari 10 oktober

Seminariet äger rum på KLF, en ekonomisk förening som ägs av lantbrukare i Kristianstadområdet. Seminariet Torksafari vänder sig till lantbrukare och företag som vill undersöka användningen av torkanläggningar i sin verksamhet och utforska energieffektivare lösningar.

Publicerad: 18 september, 2017

Läs mer

Skånska företag har störst intresse för energi

De regionala energikontoren arbetar med att informera små- och medelstora företag om stödet. I Skåne är intresset rekordstort med 100 ansökningar av totalt 460 i landet. – Intresset i Skåne är stort och besparingspotentialen är mycket god.

Publicerad: 18 september, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer