Nyheter

Företagsnätverk för energieffektivisering ger resultat!

Det har nu gått 3 år sedan en stor nationell satsning på energieffektiviseringsnätverk startades. 220 företag i 35 olika nätverk runt om i Sverige deltar i satsningen. Sedan 2016 har företagen genomfört energikartläggningar, tagit fram mål och handlingsplaner för sitt energiarbete, och påbörjat flera energieffektiviserande åtgärder.

Energi- och klimatrådgivning inspirerade grannar till solcellsinköp

Lennart Andersson i Teckomatorp tycker att solceller är fräckt och att så många som möjligt borde sätta upp en solelsanläggning. Själv är han sedan december 2018 stolt ägare till en 10 kW anläggning som under årets första fem månader har levererat nästan 3500 kWh. Energi- och klimatrådgivningen bidrog både med att väcka intresse och med kunskap.

Publicerad: 2 juli, 2019Sidansvarig: Anna Mattsson

Läs mer

Upphandling som strategiskt verktyg för hållbarhetsarbete

Nu startar Kommunförbundet Skåne upp ett projekt, finansierat av Energimyndigheten, som ska bidra till att upphandlingsprocessen i de skånska kommunerna utvecklas som ett strategiskt instrument för att nå miljö- och klimatmässig hållbarhet. Projektet ska också bidra till att öka dialogen och samarbetet inom och mellan kommuner.

Publicerad: 25 juni, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Skånes vindkraftspris 2019 går till Eolus Vind

Eolus Vind vinner Skånes vindkraftspris 2019 för deras insatser med kunskapsspridning om vindkraftens roll och sammanhang i samhället och den klimatutmaning vi står inför.

Publicerad: 5 juni, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Skånes största mötesplats för energibranschen, Skånes Energiting 2019 samlade företag, organisationer och myndigheter under tisdagen den 4 juni. Under dagen fick besökarna lyssna till inspirationsföreläsningar, diskutera mer ingående frågor under kortare seminarier och framför allt knyta kontakter och dela med sig av idéer. Utmaningarna för energibranschen är stora och kräver samverkan. Energitinget är en viktig mötesplats för att inspirera och ge verktyg för förändring och föra Skåne som region vidare i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Kapacitetsbristen i elsystemet i södra Skåne berör många aktörer i regionen idag, inte minst de som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet. Bristen på elkapacitet riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen i Skåne men även omställningen av energisystemet. För att kunna tillhandahålla flexibla lösningar krävs en bred ansats där flera av regionens aktörer samverkar. Energikontoret Skåne och E.ON bjöd därför in till en förmiddag för att skapa en gemensam förståelse kring problematiken och hur vi med gemensamma krafter kan föra arbetet framåt.

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer