Nyheter

Trångt i elnäten?

Energikontoret Skåne har släppt rapporten Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering. Genom intervjuer och workshops med fokus på de skånska lokalnätsägarna har vi i den här studien undersökt effektsituationen i de skånska lokalnäten, diskuterat frågor kring effektbalansering och lyft frågeställningar kring elnätets framtida utmaningar och möjligheter.

Publicerad: 15 februari, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer

Innovation inom vindkraften – seminarium tisdag 5 mars i Malmö!

Forsknings- och innovationsprogrammet VindEL kommer med en ny utlysning inom kort. Inför den så anordnar Skånes vindkraftsakademi tillsammans med Malmö stad, WIN Energy, Svensk vindkraftförening och RISE ett seminarium tisdagen 5 mars i Malmö om innovationsmöjligheterna i en mogen vindkraftsindustri.

Publicerad: 12 februari, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Snart har 30 företag anslutit till Elbilslandet Syd – vill ni också vara med?

Vill ni veta hur ert företag kan ställa om er fordonsflotta till fossiloberoende både ekonomiskt och miljömässigt smart? Vi kan kostnadsfritt ta fram en rapport utifrån de bilar ni har idag. Dessutom får ni låna el- eller biogasbilar för att testa vad som passar just er. Vi har några platser kvar i Elbilslandet Syd!

Publicerad: 5 februari, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Fossilbränslefria uppstartskommuner har haft sitt första projektmöte!

Det lyckade projektet Fossilbränslefria kommuner lider mot sitt slut men redan nu startar systerprojektet Fossilbränslefria uppstartskommuner. Under onsdagen den 15 januari hölls det första projektmötet i Höör med de fyra deltagande kommunerna, bestående av Hörby, Osby, Svalöv och Åstorp.

Passa på att ansöka om energikartläggningsstödet

Den 30 april 2019 är sista datumet för företag att ansöka det ekonomiska stödet för en energikartläggning. Kartläggningen visar hur mycket energi er verksamhet använder och vart energin tar vägen samt att kartläggningen ger åtgärdsförslag på förbättringsåtgärder. Företag kan ansöka om stödet fram till den 30 april och genomföra kartläggningen efter det datumet, ta chansen. Energikontoret hjälper gärna till i processen.

Publicerad: 17 december, 2018Sidansvarig: Per Persson

Läs mer

Kampanj på bussar och tåg uppskattad

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne har gått ihop och bedrivit en gemensam kampanj på Skånetrafikens bussar och tåg under hösten. Den korta filmen har visats under september respektive november/december och syftet var att öka kännedomen om den kostnadsfria tjänsten.

Publicerad: 17 december, 2018Sidansvarig: Anna Mattsson

Läs mer