Solar Region Skåne

Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne.

Skåne Solar Award är ett pris som instiftats för att öka intresset hos arkitekter och byggföretag för att installera solenergianläggningar i nya och befintliga byggnader. Priset delas årligen ut i kategorierna Årets solcellsanläggning och Årets solfångaranläggning. 

Under 2016-2018 deltar Solar Region Skåne i samverkansprojekten ”Sol i Syd”, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden och ”Samskapande grön omställning”, som stöds av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Läs mer om Solar Region Skåne

Solar Region

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johan Nyqvist