Skånes vindkraftsakademi

Föreningen Skånes vindkraftsakademi bildades år 2009 efter ett upprop av en grupp med intresse för vindkraftens roll i Skåne. Idag har föreningen ca 30 medlemmar från offentlig sektor, region, näringsliv, akademi samt några privatpersoner.

Föreningens syfte är att på ett balanserat sätt kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter av vindkraft. Detta görs genom seminarier, informationsprojekt och föredrag. Medlemmarna kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Energikontoret Skåne har varit medlem sedan starten år 2009.

Vill du bli en del av Skånes vindkraftsakademi?

Som medlem får du nyhetsbrev, inbjudningar till seminarier och möjlighet att komma på våra medlemsträffar. Men framför allt får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet om vindkraft i Skåne!

Läs mer om Skånes vindkraftakademi

Skane_vind_rgb

Senast uppdaterad: