Nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster

Biogas Syd och Energikontoret Skåne bedriver ett projekt där ett nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster ska byggas och drivas från början av 2017 till september 2018. Nätverket är för kommuntjänstemän; upphandlare, miljöstrateger, kravställare etc och inriktar sig mot fossilfria lösningar för transportsektorn. Projektet är indelat i tre huvudsakliga delar: kunskap, erfarenhetsutbyte och utveckling. Inom kunskap ska deltagarna i nätverket få en uppdatering kring vilka fossilfria alternativ som finns, vilka fördelar och nackdelar har respektive bränsle, hur långt har teknikutvecklingen kommit när det gäller tillgång på fordon, tankställen etc. Delen kring erfarenhetsutbyte handlar om att kommunerna sinsemellan får dela med sig av goda exempel på upphandlingar för att effektivt överföra dessa mellan kommunerna. Den avslutande delen ska fånga upp alla frågeställningar om hur man kan/får upphandla och med hjälp av en expert på upphandling ska dessa frågor besvaras för att vidareutveckla upphandlingarna i kommunerna.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skåne. Kontakta ställföreträdande projektledare Per Persson (per.persson@kfsk.se) för mer information.

Mer information för deltagare i nätverket.

jpg-emh_logotyp_cmyk       RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad: