Nätverk Skåne Lantbruk

Energikontoret Skåne driver nätverket där lantbruksföretag i Skåne får hjälp med att stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi. De får kvalificerad rådgivning av en energiexpert samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.

Nätverket finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under 2019-2020 finansieras den individuella rådgivningen i projektet via EU:s jordbruksfond.

Deltagande företag

Östergård Jordbruks AB

Östergård bedriver växtodlings- och grisproduktion.

 Dalby Hill AB

Dalby Hill är ett konventionellt jordbruksföretag där huvudnäringen är grisuppfödning med tillhörande växtodling samt en fastighetsförvaltning. I ett separat aktiebolag (Karréko AB) drivs även en ekologisk grisproduktion med tillhörande växtodling.

Skarhults Gods AB

Skarhult Gods håller landsbygden levande genom grön energiproduktion, utställningsverksamhet, fastighetsförvaltning, viltvård, ekologisk äggproduktion samt ett modernt jordbruk med både konventionell och ekologisk odling.

  Högestad & Christinehof Förvaltnings AB

Högestad & Christinehof Förvaltnings AB har sin bas i jord- och skogsbruk. Fastighetsförvaltning, viltvård, besöksnäring och miljövård är också viktiga verksamhetsområden.

Råbelöfs Godsförvaltning AB

Bedriver växtodling, köttdjursuppfödning (nöt och svin), skogsbruk, jakt och uthyrningsverksamhet av bostäder.

  Reslow Agri AB

På Österlen bedriver Reslow Agri AB växtodling, kyckling- och kalkonuppfödning.

Ekdalen Maskinstation AB

Ekdalen är en innovativ och framåt aktör inom transporter av material till och från biogasanläggningar.
Verksamheten är marknadsledande inom detta område i Sverige.

   Mosslunda Gård

På Mosslunda Gård bedriver familjen Lindahl kyckling- och äggproduktion samt växtodling.

  Övedskloster Gods

På Övedsklosters marker bedriver vi sedan 1753 jord- och skogsbruk. Vi föder också upp nötkreatur av köttras och hyr ut fastigheter.

  Loarp AB

Loarps Gård är en släktgård med rötter i växtodling och den gröna näringen. Vi drivs av utmaningen att se och skapa nya affärsmöjligheter inom givna förutsättningar. Idag består Loarps verksamheter av spannmålsodling, bioenergiproduktion, lagerhantering och transporttjänster.

Ellinge Jordbruks AB

Ellinge Jordbruks AB bedriver bl.a. växtodling, energiproduktion, event, fastighetsuthyrning, skog och jakt.

Dokumentation

För tillgång till dokumentationen från nätverksträffarna logga in via knappen nedanför

Lås-01

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Evander