Nätverk för energieffektivisering i små- och medelstora företag

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet, gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning!

Att minska sitt företags energianvändning innebär inte bara minskade kostnader utan också minskad miljöpåverkan vilket kan bidra till ett starkare varumärke. Internationella erfarenheter har visat att deltagande i nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag och stödjer därför regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

Vad är ett energieffektiviseringsnätverk?

Ett energieffektiviseringsnätverk är ett regionalt företagarnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken kan bestå av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). Varje nätverk har en koordinator och en energiexpert som ordnar nätverksträffar och stöttar företagen individuellt i sitt energiarbete. Nätverksträffar sker 3-4 gånger per år under 2016-2020.

Läs mer om nätverkens olika faser här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Evander