Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

KSS_logo_red_big                Fossibränslefritt_stor

Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

Inom Klimatsamverkan Skåne drivs uppropet 100% Fossilbränslefritt Skåne 2020. Kommunförbundet Skåne har skrivit under på uppropet som innebär:

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader.
  • Inget fossilt bränsle i transporter.
  • Ingen användning av fossil el.

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet – och visa att vi i Skåne kan och vill gå före.

Att ansluta sig till 100% fossilbränslefritt är ett tydligt ställningstagande för framtiden.  Läs mer här.

Nära kopplat till Klimatsamverkan Skånes verksamhet är projektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne som Energikontoret Skåne på Kommunförbundet Skåne driver tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Isabella Nilsson