Länkar

Filmer om vindkraft

Människors intressen

Ljud

Marin miljö

Fåglar och fladdermöss

Kraftproduktion och miljöopinion

Småskalig vindkraft

Rapporter och andra nyttiga länkar

INFORMATIONSBLAD ATT HA MED SIG

Statistik och utbyggnad
Vindkraftverkets delar
Ekonomi
Att bygga
Vinden spelar roll
Svåra ord
Påverkan på djurliv
Påverkan på människor
Miljöpåverkan
Design och utseende
Vindkraft i varje kommun
Statusläge för alla kommuner i Skåne

POPULÄRVETENSKAPLIGA BROSCHYRER ATT BESTÄLLA OCH HA MED SIG

Vindkraftens påverkan på däggdjur
Vindkraftens påverkan på marint liv
Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss
Vindkraftens påverkan på människors intressen

KUNSKAP GENERELLT

Vindlov
Tillståndsfrågor för vindkraftverk
Vindbrukskollen
Kartbaserad webbtjänst om etablering av vindkraftverk i Sverige
Skånes vindkraftsakademi
Förening för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne
Svensk vindkraftförening
Förening som främjar vindkraftens utveckling
Svensk Vindenergi

Branschorganisationen Svensk Vindenergi
Nätverket för vindbruk

Energimyndighetens vindkraftsportal
Statistik

Svensk Vindenergi
Nyhetsbrev storskalig vindkraft

Skickas ut av Svensk Vindenergi

UTBILDNINGAR

Vindkraftskurs
Utbildning för handläggare

RÄTTSFALL

Vindlov
Rättsfall vid prövning av vindkraftärenden

ENERGISKATT

Skatteverket
Information om energiskatt.
Energiskatt för småskalig vindkraft
Svensk vindkraftförening informerar

SMÅSKALIG VINDKRAFT

Marknadsöversikt
Uppdateras årligen.
Takmonterade verk
Film om byggnadsmonterade verk
Bygga eget verk
Wind empowerment
Allmän information om småskalig vindkraft
Svensk Vindkraftförening
Nyhetsbrev
Skickas ut av Svensk Vindkraftförening

ANDELSÄGANDE

Vindkooperativ
Andelsägd vindkraft

ARRENDERA MARK

LRF: Vindkraftens affärshemligheter (beställning)
Uppdelning av mark vid arrendering

KOMMUNAL VINDKRAFT

Utvärdering av satsningar i kommuner
Timbro

Exempel på andra kommuner med vindkraft

VINDKRAFTENS PÅVERKAN

Fakta om vindkraft
SWPTC/Chalmers

LIVSCYKELANALYS

Siemens LCA på havsbaserad vindkraft
Artikel av Ny Teknik
6 MW Offshore Siemens (9,5 mån)
Populärvetenskaplig broschyr ”cradle to grave”. OBS! Olika förutsättningar för varje verk exv. livslängd
4 MW Offshore Siemens (10,5 mån)
Populärvetenskaplig broschyr ”cradle to grave” OBS! Olika förutsättningar för varje verk exv. livslängd
3,2 MW Onshore Siemens (4,5 mån)
Populärvetenskaplig broschyr ”cradle to grave” OBS! Olika förutsättningar för varje verk exv. livslängd
2,3 MW Onshore Siemens (5,5 mån)
Populärvetenskaplig broschyr ”cradle to grave” OBS! Olika förutsättningar för varje verk exv. livslängd
Vindkraft, generellt, Vattenfall (mycket låga utsläpp jmf med andra energislag)
Populärvetenskaplig broschyr ”cradle to grave”

Information om länkarna

Filmerna om vindkraft, dock ej de om småskalig vindkraft, är framtagna av Naturvårdsverket inom projektet Vindval som finansieras av Energimyndigheten.

Mer information finns på Vindvals hemsida.

Filmerna om småskalig vindkraft är framtagna av Svensk Vindkraftförening.

Mer information finns på Svensk Vindkraftförenings hemsida.

Senast uppdaterad: