Ekonomisk kalkyl

Det finns olika storlekar på vindkraftverk för att fylla olika användningsbehov. Från de allra minsta som kan sättas på båtar till de allra största anpassade för starka vindar och maximal elproduktion.

Ekonomi_+2jpg

Kalkyl enligt årskostnadsmetoden

En kalkyl visar kostnader och intäkter. Det finns många olika sätt att räkna på. Ett förslag på kalkyl är en resultatkalkyl enligt årskostnadsmetoden.*

Årlig vinst = Årlig intäkt – Årlig kapitalkostnad – Årlig driftkostnad

 EkonomiskKalkyl

Exempel

Om man sätter in siffror i formeln ser man att olika kostnader, produktion och ersättning kan ge mycket olika utfall. Siffrorna nedan bygger på olika elproduktion och olika ersättning för elpris, elcertifikat och nätnytta. Detta är fiktiva exempel.

Vinst/förlust = (Produktion i kWh x (elpris + elcertifikat + nätnytta)) – Kapitalkostnad – Driftkostnad

>> Hög produktion, hög ersättning

+1 300 000 = (6 000 000 x 0,80) – 2 700 000 – 800 000

>> Låg produktion, hög ersättning

+100 000 = (4 500 000 x 0,80) – 2 700 000 – 800 000

>> Hög produktion, låg ersättning

-500 000 = (6 000 000 x 0,50) – 2 700 000 – 800 000

Vindkraftverk: Effekt och cirkapris

1-2 kW = 50 000 – 100 000 SEK

40 kW = 1 000 000 SEK

2-3 MW = 25 000 000-30 000 000 SEK

Intäkter vid elproduktion

Elcertifikat: Medelpriset år 2013 var 20 öre/kWh

Elpris: Medelpriset år 2013 var 39 öre/kWh

Nätnytta: Ersättningen kan skilja sig åt mellan energibolag och produktionsområden.

Exempelkalkyl/räknesnurra

Till exempelkalkylen där du kan fylla i dina egna siffror.

Försäkring

”Hur man försäkrar ett vindkraftverk beror helt och hållet på vilket serviceavtal man har valt. Försäkringen är avsedd för att täcka det som inte ingår i serviceavtalet. Andra faktorer som påverkar försäkringen är vilken teknik som används i kraftverket, till exempel om det finns växellåda eller inte. Därför kan man inte heller säga att det finns en generell kostnad för försäkringen, utan den måste beräknas individuellt. Kontakta alltid försäkringsbolaget redan i planeringsprocessen så att du kan få med försäkringskostnaden i kalkylen.”

Källa: Karl-Axel Henriks, Advise försäkring

Läs mer

*Vindkraft på lantbruk, Tore Wizelius (2012)

Senast uppdaterad: