Drift och underhåll

Drift+och+underhåll

Service på stora verk

Underhåll på vindkraftverk görs 2-4 gånger per år beroende på vindkraftsmodell och platsen där vindkraftverken står.

Under servicen kontrolleras det så att allt fungerar som det ska, generatorn och ev. växellåda kontrolleras, ev. läckage åtgärdas, oljeprov från växellådan tas och ev. byter man ut oljefilter och olja. Med några års mellanrum görs besiktningar av rotorbladen. Objekt som kan gå sönder är oftast de rörliga delarna så som bladen, eventuell växellåda och generator samt kraftelektronik.*

Service på små verk

De vanligaste felen små kan uppstå hos små vindkraftverk är defekta delar och fel på styrsystemet. Vanligast är att elektriska komponenter går sönder.**

Små vindkraftverk kan ha problem med effektreglering vid svåra vindförhållanden då vindens turbulens är hög nära marken. Det kan leda till reglerproblem som ger lägre produktion. I vissa fall kan det också leda till ökat underhåll.***

Driftavtal

Det finns många olika typer av driftavtal och de byggs upp med antingen fasta eller rörliga kostnader och med olika innehåll.

Säkerhet

Ansvaret för hälsa och säkerhet ligger hos den som driver och äger en vindkraftsanläggning. Säkerhetsrisker kan vara t.ex. att is slungas från verket. För att undvika säkerhetsrisker bör man följa rekommendationer (speciellt riskavstånd), ha regelbunden tillsyn eller utrusta verket med särskild utrustning.****

Återvinning av fundament och verk

När ett vindkraftverks livslängd är slut, eller om det ska ersättas av ett annat verk finns det olika möjligheter att återvinna det. Frågan om nedmontering och efterbehandling tas ofta upp i samband med att en vindkraftsanläggning tillståndsprövas eller vid en anmälan till kommunen. I många fall kan man sälja vidare vindkraftverket till andra länder, där det återmonteras och rekonditioneras för att användas vidare.

I de fall man inte säljer vidare kraftverket monterar man ner det för återvinning. Till stora delar kan man återvinna materialet. Metallerna som används i vindkraftverk har ett bra andrahandsvärde, och betongen i fundamentet kan krossas och användas till bland annat vägfyllnad.

Bygga mindre verk själv

Det går att bygga egna, mindre vindkraftverk, men det rekommenderas att väl beprövade konstruktioner följs och att man är noga med säkerheten.

>> En organisation som arbetar med byggnationer av egna vindkraftverk är www.windempowerment.org

Historiskt sett så har utbudet av småskaliga vindkraftverk i Sverige blivit mindre och en anledning är att de sämre konstruktionerna har försvunnit från marknaden.

>> Läs gärna med om småskalig vindkraft i broschyren ”Marknadsöversikt små vindkraftverk 2014” som du hittar på Nätverket för vindbruks hemsida.

8 anledningar till att välja småskalig vindkraft

– Anpassa storlek efter elanvändning

– Liten tomtstorlek

– Höjdrestriktioner (exv. i översiktsplanen)

– Elnätet kan vara för svagt för de största aggregaten

– Begränsningar i kran- och vägkapacitet

– Investeringsvilja

– Andra skatteregler än för stora verk

– Estetik, vad passar in?

Bra saker att tänka på vid köp av småskalig vindkraft

– Är det en välrenommerad leverantör?

– Är det en stabil leverantör?

– Vem har de leverarat till tidigare?

– Är verket certifierat utöver CE-märkningen?

– Vilka garantier ges?

– Vad inkluderas i priset? Torn?

– Hur mycket producerar verket?

– Vilken medelvind har uppmätts?

– Är mätningen oberoende?

– Är verkningsgraden rimlig?

– Hur ser vindeffektkurvan ut?

– Vad är kostnaden per årskWh?

– Kommer de att kunna ordna reservdelar och åtgärda fel under verkets livstid?

– Om tillverkaren går i konkurs, får du då tillgång till ritningarna av verket?

– Finns det en underhållsmanual för verket?

– Hur ofta behöver verket inspekteras?

– Kan ritningarna förvaras hos tredje part?

Läs mer

* http://www.vindkraftforeningen.fi/~medvind/public/index.php?cmd=smarty&id=13_lse

**Paul Kühn, ISET, presentation 31 oktober 2006

***Marknadsöversikt småskaliga vindkraftverk 2013

**** http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Medelstora-anlaggningar/Inledande-skede/Halsa–sakerhet/Sakerhet-och-riskavstand/

Senast uppdaterad: