ENKLAV

ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare.

Här hittar du materialet från den broschyr som har tagits fram inom projektet. Materialet är en vägledning för Energi- och klimatrådgivare vid rådgivningar om vindkraft.

Ladda ner broschyren (uppdaterad september 2015)

Framsida2

1. Varför bygger vi vindkraft?

2. Elproduktion

3. Tillståndsprocessen

4. Vindkraftverkets konstruktion

5. Miljöpåverkan

6. Äga, producera och sälja

7. Ekonomisk kalkyl

8. Drift och underhåll

9. Länkar

Bakgrund

Projektet drivs under 2014-2015 av Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne med finansiering från Nätverket för vindbruk (Energimyndigheten) och Region Skånes miljövårdsfond.

Projektledare

Broschyren har tagits fram av Anders Edvardsson, nätverkskoordinator Energikontoret Skåne och Anna Tibbelin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.

Referensgrupp

Referensgrupp har bestått av Pamela Lundin, ENERCON, Stina Albing, E.ON Wind, Sven Ruin, sektionen för småskalig vindkraft på Svensk Vindkraftförening, Anna Mattson, Energi- och klimatrådgivarna i Eslövs kommun och Martin Holmén, Energi- och klimatrådgivare i Kristianstads kommun.

Granskning

Broschyren har granskats av referensgruppen, Energikontoret Skåne, Skånes vindkraftsakademi och Nätverket för vindbruk.

Mer information

Anders Edvardsson, projektledare Energikontoret Skåne, Tel: 072-885 4911

Johan Nyqvist, projektledare Skånes vindkraftsakademi, Tel: 072-885 4926

Andra utbildningar

Handläggare i kommun eller på Länsstyrelsen?

Då finns det en specialutformad onlineutbildning som Uppsala Universitet/Campus Gotland har tagit fram. Utbildningen är öppen för alla.

Till utbildningen

Projektdeltagare och finansiärer

  • Skånes vindkraftsakademi
  • Energikontoret Skåne
  • Energimyndigheten
  • Region Skåne

Nationellt

Projektet ENKLAV, som genomfördes 2014-2015 skall nu utföras på nationell nivå. Projektet genomförs för att öka kunskap om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare, allmänhet, näringsliv och branschfolk. Målet är att bidra till ett rationellt och kunskapsbaserat samtal om vindkraft.

Senast uppdaterad: