Skånes energi- och klimatrådgivare deltar i nationella insatsprojekt

Projekten omfattar solenergi, transporter och belysning och kommer att bedrivas likartat över hela landet. Syftet är att samordnat nå ut till nya målgrupper över hela landet, samt öka kännedomen om tjänsten gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Publicerad: 28 april, 2017Sidansvarig: Anna Mattson

Läs mer