Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk till vilket Skånes samtliga energi- och klimatrådgivare är anslutna.

Energirådgivarna i Skåne nätverket för alla Skånes kommunala energi- och klimatrådgivare. Besök Energirådgivarna i Skånes hemsida, ekrs.se här

Verksamheten inom nätverket leds av Energikontoret Skåne och det bedrivs både internt och externt arbete i nätverket. Energi- och klimatrådgivarna utbyter erfarenheter, deltar i utbildningar och studiebesök och planerar gemensamma arrangemang. Samarbete är ett nyckelord inom nätverket och några exempel på gemensamma aktiviteter är:

  • Monter på Stora Villamässan i Malmö, 1-4 mars 2018
  • Kampanjer såsom Earth hour och Europeiska Trafikantveckan
  • Föreläsningar på teman som solenergi, energieffektivisering, transporter och klimatfrågor
  • Deltagande i Energimyndighetens nationella insatsprojekt för att öka kunskapen inom solenergi och transporter

Inom nätverket finns också ett mentorsprogram där nya rådgivare vid behov kan få en mentor som hjälper till med praktisk kunskap och om vilka arbetssätt som lämpar sig mot olika målgrupper. Rådgivningen riktar sig mot privatpersoner, små- och medelstora företag och föreningar, exempelvis idrotts- och bostadsrättsföreningar. Rådgivningen är alltid kostnadsfri och finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Samordningen i länet sker av funktionen Regional Utvecklingsledare, RUL, vilka det finns 12 st av nationellt. Dessa samarbetar i ett eget nätverk för att utveckla och effektivisera energi- och klimatrådgivningen och för att nå ut till fler privatpersoner, företag och föreningar. Även denna funktion finansieras av Energimyndigheten.

UTAN_BAKGRUND_ERS_logo_1rad_tagline_col

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Mattson