Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Få bättre översikt på energianvändningen i era fastigheter. Utbilda och engagera er driftpersonal att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. Gå med i nätverket, byt erfarenheter och sänk energianvändningen i era fastigheter.

Den 28/3 var uppstartsmötet för energioptimeringsnätverket. Representanter från 9 kommuner deltog i arbetet med att ta fram aktuella ämnen och teman för träffarna framöver och 6 kommuner har visat intresse för nätverket och kommer få ta del av uppstartsmaterialet. Under uppstartsmötet kom vi bland annat överens om att i framtiden belysa ämnen som brukarbeteende, driftrutiner, driftövervakning, ny teknik, förnybar energi och mycket mer.

Nästa möte blir den 1 juni 2017 kl 09:00-15:00 i Örkelljunga med temat ventilation.

Program

9.00                    Inledning, Per Persson, Energikontoret Skåne

–                          Örkelljunga välkomnar, Örkelljunga kommun

–                          Rundvandring, Stefan Andersson, Örkelljunga kommun

10.00                  Kaffe

10.15                  Ventilation – Ingvar Meijling, ÅF

–                          LindInvent, Thomas Lindborg

–                          OcO Nordic, Magnus Clarin

–                          Optimersingsexpert, presentation

12.45                  Lunch

13.45                  Diskussion, gruppvis

14.45                  Avslutning

15.00                  Slut

Projektpresentation:

 

Vem?

Nätverket är för på energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2018 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas på cirka 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter där en energikartläggning genomförs eller uppdateras för att sen fastställa mål och handlingsplan. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 10.000kr för tvåårsperioden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Medlemmarna måste ta fram en aktuell energikartläggning med åtgärdsförslag för de utvalda fastigheterna samt statistik så energianvändningen kan följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skånes Miljövårdsfond

jpg-emh_logotyp_cmyk            RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson