Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Syftet är att få bättre översikt på energianvändningen i medlemmarnas fastigheter. Utbilda och engagera den egna driftpersonalen i att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. I nätverket får medlemmarna chansen att byta erfarenheter och sänka energianvändningen i deras fastigheter.

Nästa gång Energioptimeringsnätverket ses är den 23 januari i Kävlinge. Den gången går vi igenom en del leveranser i projektet och tar upp arbetet med de handlingsplaner och nulägesrapporter vi gör inom projektet. Nätverket får också besök av Bauer Water Technology och Altered Company för att gå igenom en del om vatten som är ett media många av medlemmarna hanterar dagligen i sitt arbete. Vi kommer även att göra ett studiebesök på Tolvåkers förskola som är helt nybyggd. Optimeringsexperten Bengt-Göran Karlsson från Karlsson Climate AB kommer innan vi slutar för dagen att summera en del från sina utbildningsdagar ute hos medlemmarna.

Preliminär dagordning

09.00 Inledning – Per Persson, Energikontoret Skåne
09.15 Kävlinge kommun – Niklas Nordberg, Kävlinge kommun
09.30 Studiebesök – Tolvåkers förskola
10.30 Paus
10.45 Handlingsplaner & nulägesrapport
12.00 Lunch
13.00 Vattenkvalitet – Lars Hansson, Bauer Water Technology
13.30 Vattenspar – Urban Dalhov, Altered Company
14.00 Paus
14.10 Återkoppling – Bengt-Göran Karlsson, Karlsson Cliamte AB

Gruppen har setts fyra gånger. Sist var i november och då i Sösdala där vi hade en praktisk dag kring värmepumpar.

Bakgrund

Optimeringsnätverket har fått medel beviljat från Energimyndigheten att fortsätta arbetet mot en mer strategisk och energieffektivare fastighetsförvaltning hos de skånska kommunerna. Fortsättningsnätverket kommer vara ganska likt den tidigare omgången men med mer fokus på handlingsplaner ifrån medtagna lärdomar ifrån föregående period. Rekrytering kommer påbörjas för den nya perioden 2019 – 2020 där drift och energiansvariga på kommunala förvaltningar kommer träffas för att byta erfarenheter och ta lärdom av varandra.

En upphandlad optimeringsexpert är knuten till nätverket för att underlätta och ge nya infallsvinklar i deltagarnas fastigheter. Det kommer ges tillfällen för optimeringsexperten att komma ut till förvaltningarna och utbilda den egna driftpersonalen på plats under teoretiska och praktiska heldagspass.

Projektpresentation:

För vem?

Målgruppen till nätverket är för energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2020 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas under 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter för att sen fastställa mål och handlingsplan som sedan kan appliceras på resten av beståndet. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 20.000kr per organisation för projekttiden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Via en åtgärdsplan samt statistik på de utvalda fastigheterna fastställs en handlingsplan så energianvändningen kan minskas och följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten

jpg-emh_logotyp_cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson