Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Syftet är att få bättre översikt på energianvändningen i medlemmarnas fastigheter. Utbilda och engagera den egna driftpersonalen i att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. I nätverket får medlemmarna chansen att byta erfarenheter och sänka energianvändningen i deras fastigheter.

REKRYTERING PÅGÅR, KONTAKTA PROJEKTLEDAREN

Nästa gång Energioptimeringsnätverket ses är den 19 september. Den gången är det Kristianstad som är värdkommun och gruppen kommer under dagen att bekanta sig med deras arbete. Avtal, bokning av optimeringsexperten samt redovisningsarbete ska kommer fylla agendan tillsammans med förhoppningsvis några inspirationsföreläsningar.

Programmet för den 19 september kommer när det är klart.

Gruppen har setts två gånger. Sist var i Klippan där vi bekantade oss med deras arbete samt att gruppen fick presentera sina byggnader de kommer involvera i projektet. Gästföreläsare då var Stena Fastigheter som visade deras metod och resa mot en energieffektivare fastighetsförvaltning. Innan dess sågs nätverket i samband under uppstartsträffen där guppen fick höra projektpresentationen och diskutera fram ämnen och fokusområden som nätverket i framtiden kommer att belysa. Gästande föreläsare var Catarina Warfvinge från Sweden Green Building Council som presenterade Miljöbyggnad i drift och förvaltning. Utöver det fick deltagarna bekanta sig med optimeringsexperten Bengt-Göran Karlsson från Karlsson Climate AB som kommer knytas till nätverket och vara med oss under hela projektperioden.

Bakgrund

Optimeringsnätverket har fått medel beviljat från Energimyndigheten att fortsätta arbetet mot en mer strategisk och energieffektivare fastighetsförvaltning hos de skånska kommunerna. Fortsättningsnätverket kommer vara ganska likt den tidigare omgången men med mer fokus på handlingsplaner ifrån medtagna lärdomar ifrån föregående period. Rekrytering kommer påbörjas för den nya perioden 2019 – 2020 där drift och energiansvariga på kommunala förvaltningar kommer träffas för att byta erfarenheter och ta lärdom av varandra.

En upphandlad optimeringsexpert är knuten till nätverket för att underlätta och ge nya infallsvinklar i deltagarnas fastigheter. Det kommer ges tillfällen för optimeringsexperten att komma ut till förvaltningarna och utbilda den egna driftpersonalen på plats under teoretiska och praktiska heldagspass.

Projektpresentation:

För vem?

Målgruppen till nätverket är för energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2020 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas under 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter för att sen fastställa mål och handlingsplan som sedan kan appliceras på resten av beståndet. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 20.000kr per organisation för projekttiden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Via en åtgärdsplan samt statistik på de utvalda fastigheterna fastställs en handlingsplan så energianvändningen kan minskas och följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten

jpg-emh_logotyp_cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson