Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Få bättre översikt på energianvändningen i era fastigheter. Utbilda och engagera er driftpersonal att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. Gå med i nätverket, byt erfarenheter och sänk energianvändningen i era fastigheter.

Den 1/6 träffades intressenter för Energioptimeringsnätverket för andra gången och då besökte vi Örkelljunga kommun. 21 representanter från 10 kommuner + regionfastigheter deltog under dagen där temat var ventilation. I Örkelljunga hade vi en fullspäckad dag där kommunen visade oss runt i deras nya anläggning som bland annat innehåller en teaterlokal och en gymnastiksal utrustad för idrott på elitnivå. Ingvar Maijling från ÅF bjöd på en inspirationsföreläsning om ventilation innan Thomas Lindborg presenterade LindInvent’s ventilationssystem. Strax innan lunch fick Magnus Clarin och Per Andersson ifrån OcO Nordic presentera deras lösning på problemet med smutsiga system. På eftermiddagen kom Bengt-Göran Karlsson från Karlsson Climate och presenterade sig själv till medlemmarna och det är han kommer knytas som optimeringsexpert till nätverket. Han kommer att utbilda medlemmarnas egna driftpersonal i form av en heldagsutbildning vid två tillfällen under hösten 2017 och våren 2018.

Innan nästa möte i september kommer jag i samråd med Bengt-Göran Karlsson skicka ut en online-kalender med potentiella datum till medlemmarna så planeringen inför heldagsutbildningarna kan starta så snart som möjlig. Även ett avtal kommer att skickas ut till de representanter på kommunerna och regionfastigheter som visat intresse för nätverket för fortsatt arbete fram till hösten 2018.

Nästa möte blir den 7 September 2017 kl 09:00-15:00 i Östra Göinge där vi ska dyka ner i erfarenheter, problem och lösningar med badhus.

Program kommer inom kort men vi kommer få besök av Orbital Systems, MenAir, Regin och Sweco.

 

Projektpresentation:

Vem?

Nätverket är för på energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2018 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas på cirka 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter där en energikartläggning genomförs eller uppdateras för att sen fastställa mål och handlingsplan. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 10.000kr för tvåårsperioden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Medlemmarna måste ta fram en aktuell energikartläggning med åtgärdsförslag för de utvalda fastigheterna samt statistik så energianvändningen kan följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skånes Miljövårdsfond

jpg-emh_logotyp_cmyk            RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson