Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Syftet är att få bättre översikt på energianvändningen i medlemmarnas fastigheter. Utbilda och engagera den egna driftpersonalen i att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. I nätverket får medlemmarna chansen att byta erfarenheter och sänka energianvändningen i deras fastigheter.

Optimeringsnätverket sågs sist i Hörby. Optimeringsexperten återkopplade från sina första besök för att sedan ta upp lite kring ekonomi och vikten av att följa en handlingsplan. Efter lunch och rundturen på kommunens sporthall presenterade Energikontoret Skåne lite kort kring energimyndighetens material om energiledning.

Optimeringsexperten fortsätter besöken och utbildningarna hos medlemmarnas fastigheter och dess tekniker och kommer göra det parallellt till projektets slut. Blandningen är stor, hittills har badhus, bostäder och ishallar undersökts närmare.

När? Torsdag 18 januari 2018, 09:00 – 15:00
Var?  Kristallen i Lund – Brotorget 1, 222 37 Lund 
Hur? Outlookinbjudan eller anmälan till per.persson@kfsk.se
För vem? Drift/energiansvariga eller motsvarande från skånes kommuner och Region Skåne
2 personer från varje organisation är välkomna, ange kontaktuppgifter och eventuell specialkost/allergier 

Program kommer så snart den börjar ta presentabel form.

Projektpresentation:

För vem?

Nätverket är för på energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2018 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas på cirka 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter där en energikartläggning genomförs eller uppdateras för att sen fastställa mål och handlingsplan. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 10.000kr för tvåårsperioden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Medlemmarna måste ta fram en aktuell energikartläggning med åtgärdsförslag för de utvalda fastigheterna samt statistik så energianvändningen kan följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skånes Miljövårdsfond

jpg-emh_logotyp_cmyk            RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson