Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Syftet är att få bättre översikt på energianvändningen i medlemmarnas fastigheter. Utbilda och engagera den egna driftpersonalen i att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. I nätverket får medlemmarna chansen att byta erfarenheter och sänka energianvändningen i deras fastigheter.

Den 18 januari träffades Optimeringsnätverket igen. Anna Åhlander presenterade Kristallen. Därefter började Peter Filipsson från CIT Energy Management utbilda alla i Totalmetodiken, en fördjupad metodik som kan hjälpa en att nå tufft satta effektiviseringsmål. Efter lunch tog Bengt-Göran Karlsson över och gav återkopplingar och reflektioner ifrån sina utbildningsdagar men gick också igenom Mollierdiagrammet lite djupare.

Allmän rekommendation är att gå in på Energilyftets webbutbildning och gå igenom de olika blocken, de handlar om allt ifrån fuktteori, systemgränser, planering och teknik av lågenergibyggnader samt brukarens inverkan mm.

Nästa gång Optimeringsnätverket ses är den 15 mars i Höganäs. Där lutar programmet om att ihålla en del om solceller/solfångare, energideklarationer samt injustering av ventilation och värme.

När? Torsdag 15 mars 2018, 09:00 – 15:00
Var?  Stadshuset i Höganäs – Centralgatan 20, 263 38 Höganäs
Hur? Outlookinbjudan eller anmälan till per.persson@kfsk.se
För vem? Drift/energiansvariga eller motsvarande från skånes kommuner och Region Skåne
2 personer från varje organisation är välkomna, ange kontaktuppgifter och eventuell specialkost/allergier 

Program kommer när det börjar ta form.

Projektpresentation:

För vem?

Nätverket är för på energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2018 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas på cirka 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter där en energikartläggning genomförs eller uppdateras för att sen fastställa mål och handlingsplan. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 10.000kr för tvåårsperioden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Medlemmarna måste ta fram en aktuell energikartläggning med åtgärdsförslag för de utvalda fastigheterna samt statistik så energianvändningen kan följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skånes Miljövårdsfond

jpg-emh_logotyp_cmyk            RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson