Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Få bättre översikt på energianvändningen i era fastigheter. Utbilda och engagera er driftpersonal att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. Gå med i nätverket, byt erfarenheter och sänk energianvändningen i era fastigheter.

Det har varit semestertider och hösten närmar sig med stormsteg. Sist nätverket sågs var torsdagen 7 september och då befann vi oss i Broby, Östra Göinge. Tema för dagen var simhallar och badanläggningar. Optimeringsexperten Bengt-Göran Karlsson från Karlsson Climate tog upp vad som är viktigt att tänka på kring komfort och byggnadens påverkan när man arbetar med badhus. Fredrik Wahlberg har i sin roll på Regin samarbetet med Östra Göinge och presenterade referenser och systemövervakning. Vi fick även besök av Lina Blanking från Orbital Systems som presenterade deras energilösningar kopplat till duschsystem. Bengt Torgander från Menair belyste arbetet kring luftavfuktare. Efter lunch diskuterades gruppens egna nulägesanalys, framtida utmaningar med sin egna kommuns simhallar och badanläggningar.

Årets sista träff blir i Hörby senare i höst.

När? Torsdag 9 november 2017, 09:00 – 15:00
Var?  Hörby
Hur? Outlookinbjudan eller anmälan till per.persson@kfsk.se
För vem? Drift/energiansvariga eller motsvarande från skånes kommuner och Region Skåne
2 personer från varje organisation är välkomna, ange kontaktuppgifter och eventuell specialkost/allergier 

Preliminärt program, kommer snart…

I samråd med Bengt-Göran Karlsson på Karlsson Climate finns nu datum för medlemmarna att boka två heldagsutbildningar för den egna driftpersonalen på två byggnader i det egna fastighetsbeståndet.

Projektpresentation:

Vem?

Nätverket är för på energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2018 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas på cirka 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter där en energikartläggning genomförs eller uppdateras för att sen fastställa mål och handlingsplan. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 10.000kr för tvåårsperioden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Medlemmarna måste ta fram en aktuell energikartläggning med åtgärdsförslag för de utvalda fastigheterna samt statistik så energianvändningen kan följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skånes Miljövårdsfond

jpg-emh_logotyp_cmyk            RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson