Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Syftet är att få bättre översikt på energianvändningen i medlemmarnas fastigheter. Utbilda och engagera den egna driftpersonalen i att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. I nätverket får medlemmarna chansen att byta erfarenheter och sänka energianvändningen i deras fastigheter.

Nästa gång Energioptimeringsnätverket ses är den 29 november. Den gången går vi ifrån det teoretiska upplägget och jobbar mer praktiskt då vi ses på Optiheats lokaler i Sösdala. Optimeringsexperten Bengt-Göran Karlsson från Karlsson Climate AB kommer leda gruppen under dagen med bland annat funktion och test av värmepumpar. Under tiden fram till nästa träff börjar också optimeringsexpertens uppdrag med att besöka medlemmarna och utbilda den egna driftpersonalen på fastighetsförvaltningarnas egna byggnader.

Preliminär dagordning

09.00 Inledning – Per Persson, Energikontoret Skåne
09.15 Dagens upplägg – Bengt-Göran Karlsson, Karlsson Climate AB
09.35 Praktiska övningar – Pass 1
10.30 Paus
10.45 Praktiska övningar – Pass 2
12.00 Lunch – Grilla på plats
12.50 Praktiska övningar – Pass 3
13.50 Paus
14.00 Återkoppling från genomförda besök – Bengt-Göran Karlsson, Karlsson Climate AB
14.45 Summering och avslutning
15.00 Slut

Gruppen har setts tre gånger. Sist var i september och i Kristianstad där vi bekantade oss med deras olika energiprojekt. Kristianstad har på sistone installerat mycket solceller och bygger enligt miljöbyggnad silver. Exempel på ett sådant projekt besökte gruppen; Uddens förskola som är nybyggt enligt miljöbyggnad silver samt har solceller installerade. Vi diskuterade projektmål, redovisningsmaterial samt digitalisering som går in i projektet. Gästföreläsare då var ECO Energikonsult i Skåne AB som presenterade punkter som är viktiga att tänka på i arbetet mot en energieffektivare fastighetsförvaltning.

Bakgrund

Optimeringsnätverket har fått medel beviljat från Energimyndigheten att fortsätta arbetet mot en mer strategisk och energieffektivare fastighetsförvaltning hos de skånska kommunerna. Fortsättningsnätverket kommer vara ganska likt den tidigare omgången men med mer fokus på handlingsplaner ifrån medtagna lärdomar ifrån föregående period. Rekrytering kommer påbörjas för den nya perioden 2019 – 2020 där drift och energiansvariga på kommunala förvaltningar kommer träffas för att byta erfarenheter och ta lärdom av varandra.

En upphandlad optimeringsexpert är knuten till nätverket för att underlätta och ge nya infallsvinklar i deltagarnas fastigheter. Det kommer ges tillfällen för optimeringsexperten att komma ut till förvaltningarna och utbilda den egna driftpersonalen på plats under teoretiska och praktiska heldagspass.

Projektpresentation:

För vem?

Målgruppen till nätverket är för energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till hösten 2020 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas under 7 nätverksträffar under de kommande 18 månaderna. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter för att sen fastställa mål och handlingsplan som sedan kan appliceras på resten av beståndet. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds?

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 20.000kr per organisation för projekttiden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Via en åtgärdsplan samt statistik på de utvalda fastigheterna fastställs en handlingsplan så energianvändningen kan minskas och följas upp. Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

För mer information kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Projektet finansieras av Energimyndigheten

jpg-emh_logotyp_cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson