Biogas Syd

Energikontoret Skåne startade Biogas Syd år 2005 och sedan dess har Biogas Syd etablerat sig som en välkänd aktör och har med nätverket som plattform framgångsrikt bidragit till att utveckla Skåne till en stark biogasregion i Sverige.

Organisatoriskt är Biogas Syd en avdelning inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som huvudman. Biogas Syd ska på bred front verka för ökad produktion och användning av biogas i regionen och arbetar bland annat med:

  • nätverksaktiviteter
  • opinionsbildning & politisk påverkan
  • information och kunskapsspridning
  • utbildningar i biogasproduktion
  • rådgivning
  • utredningar och förstudier
  • stöd till lokala initiativ
  • lokala, nationella och internationella samarbeten

Finansiering

Biogas Syd finansieras av projektmedel och deltagaravgifter och är öppet för nya deltagare. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Läs mer om Biogas Syd

biogassyd_logo_webb2

Senast uppdaterad: