Nätverk

Energikontoret Skåne initierar, driver och deltar i nätverk för energieffektivisering, förnybar energi och klimatfrågor.

Att samverka med andra aktörer och arbeta mot gemensamma mål, är en förutsättning för att skapa förändringar. Tillsammans driver på utvecklingen mot en hållbar energianvändning i regionen.

Senast uppdaterad: