Solenergi

Solenergi utgör en aldrig sinande och helt gratis energikälla. Med solens hjälp kan man få både el och varmvatten, beroende på vilken teknik man väljer, och produktionen medför inga utsläpp till naturen under drift.

Solfångare används för värmeproduktion och kan i Sverige täcka cirka 30 % av ett hushålls årliga behov av värme och varmvatten. Solfångaren kombineras alltid med någon annan värmekälla som förser hushållet med värme under vinterhalvåret.

Intresset för solceller för elproduktion är mycket stort runt om i världen och priserna på solceller har sjunkit drastiskt de senaste åren. Det finns ett statligt investeringsstöd för solceller som kan sökas via Länsstyrelsen.

Så här arbetar Energikontoret Skåne med solenergi

Energikontoret Skåne fungerar som kansli för den ideella föreningen Solar Region Skåne. Via Solar Region Skåne bedrivs den största delen av Energikontoret Skånes solenergiverksamhet, genom olika aktiviteter som syftar till att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne.

Projekt

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johan Nyqvist