Biogas

Biogas är en förnybar energikälla och kan framställas av olika typer av avfall som uppkommer i vårt samhälle. Efter uppgradering av gasen kan den sedan användas som bränsle i bilar, bussar, traktorer, lastbilar och till och med färjor.

Biogas Syd

Besök Biogas Syds hemsida här.

Att köra på biogas är billigare och bättre för miljön än att köra på bensin eller diesel. Nya biogasbilar är befriade från fordonskatt de fem första åren och för tjänstebilar som kör på biogas är förmånsvärdet reducerat med 40 procent.

Bilar

Motorerna i gasdrivna bilar är av BiFuel-typ, vilket innebär att de kan köras på både gas och bensin. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som skiljer gasbilar från bensinbilar. Gasbilarna har förutom gastanken även en reservtank med bensin och man riskerar därför inte att bli stående ifall gasen skulle ta slut.

Sedan de första gasbilarna introducerades i Sverige har antalet på vägarna ökat och det senaste åren har försäljningen av fordonsgas ökat. I slutet av 2013 rullade cirka 37 300 gasdrivna bilar på de svenska vägarna. Motsvarande siffra för hela Europa har idag passerat en miljon fordon. Det stora antalet bilar vittnar om att det är en känd teknik som fungerar och att det finns stor erfarenhet gällande service och underhåll. I dagsläget finns ett tjugotal olika gasdrivna personbilsmodeller att välja mellan och tankställen finns utbrett i stora delar av landet.

Tunga fordon

De flesta tunga fordon som drivs med fordonsgas i Sverige idag är bussar. Det gäller både lokalbussar i stadstrafik och regionbussar mellan tätorter. Den andra fordonsgruppen är sopbilar. Båda grupperna trafikerar specifika områden och återgår till sin bas varje kväll där de kan tankas under natten. Avgasutsläppen är mycket låga. För att kunna driva vissa lastbilar och färjor kyls gasen ner till flytande biogas (LBG – Liquefied Bio Gas). Att förvara gasen i flytande form i tankar på fordonen gör att räckvidden ökar markant. I Sverige drivs ett sjuttiotal lastbilar med flytande gas varav ett tiotal rullar i Skåne.

Senast uppdaterad: