Energikartläggning i små- medelstora företag

Energikontoret Skåne informerar och hjälper till kring Energimyndighetens ekonomiska stöd för energieffektivisering för små och medelstora företag. Det här är ett nationellt projekt och intresset i Skåne är stort för Energimyndighetens stöd för energieffektivisering. Över 100 företag i Skåne har beviljats energikartläggningsstödet och Energikontoret Skåne fortsätter informera om och hjälpa till för den som är intresserad av erbjudandet

Börja du med, företag kan ansöka om ekonomisk stöd på 50% av energikartläggningen, upp till 50.000kr.

Energimyndigheten ställer vissa krav inför sökandet av stödet.

  • Energianvändning måste överstiga 300 megawattimmar (MWh) per år.
  • Antal anställda ska högst vara 249 personer.
  • Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller
    balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år.

Ett bra steg i att få bättre översikt i sin verksamhet är att kartlägga vart den köpta energin tar vägen genom en energikartläggning. Rapporten visar sen på åtgärdsförslag som kan hjälpa små och medelstora företag att dra ner på sin energikonsumtion..

Målet är att så många små och medelstora företag som möjligt ska minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi. I tidigare projekt har företagen, baserat på sina egna mål efter genomförd kartläggning, haft en besparing på 15 % av energianvändningen. Det är vanligt att företag både minskar sina kostnader, förbättrar sin egen arbetsmiljö och påverkar miljön mindre.

Är du intresserad av att göra en energikartläggning eller fortsätta ditt energieffektiviseringsarbete? Energikontoret Skåne stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. Vi hjälper dig före, under och efter energikartläggningen.

Infografik

Från ansökan till stödet utbetalt, se infografiken här: Ledsteg_för_energikartläggningsstödet

Inspiration till varför företag ska ha kolla på energin: Varför_ska_företag_ha_koll_på_energin

Se här hur företag kontinuerligt kan jobba med energin: Hur_gör_jag_för_att_jobba_med_energin

Tips!

Har du redan gjort en energikartläggning? Läs mer här hur du kan fortsätta energieffektiviseringsarbetet.

Läs mer om hur du ansöker om energieffektiviseringsstödet på Energimyndighetens hemsida

Klicka för att se videopresentationer från företag om sina energiarbeten 

Läs mer om Nätverk för energieffektivisering i små- och medelstora företag

Tips: Om du vill göra en enkel beräkning av företagets energianvändning, använd denna mallen som är framtagen av Skånes Energi- klimatrådgivare.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson