Energikartläggning i små- medelstora företag

Energikontoret Skåne informerar och hjälper företag i sitt energiarbete och vi har koll på aktuella stöd för energieffektivisering till företag. Intresset för energikartläggningar är stort i Skåne och många företagare tog chansen att söka ekonomiskt stöd under perioden 2015 - 2019 (30april). Ansökningstiden för energikartläggningsstödet är över men Energikontoret Skåne fortsätter informera om och hjälpa de som är intresserade att fortsätta sin energieffektiviseringsresa.

Börja du med, att ta reda på fakta är en bra början, det är precis vad en energikartläggning gör.

Tidigare fanns ett ekonomiskt stöd för energikartläggning men det fönstret är nu stängt men en energikartläggning kan fortfarande vara en lönsam investering i en verksamhet som vill få bättre koll på sin energianvändning och vill jobba med de frågorna.

Ett bra steg i att få bättre översikt i sin verksamhet är att kartlägga vart den köpta energin tar vägen genom en energikartläggning. Rapporten visar sen på åtgärdsförslag som kan hjälpa företag att dra ner på sin energikonsumtion.

Målet är att så många små och medelstora företag som möjligt ska minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi. I tidigare projekt har företagen, baserat på sina egna mål efter genomförd kartläggning, haft en besparing på 15% av energianvändningen. Det är vanligt att företag både minskar sina kostnader, förbättrar sin egen arbetsmiljö och påverkar miljön mindre.

Är du intresserad av att göra en energikartläggning eller fortsätta ditt energieffektiviseringsarbete? Energikontoret Skåne stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. Vi är behjälplig före, under och efter energikartläggningen.

Infografik

Inspiration till varför företag ska ha kolla på energin: Varför_ska_företag_ha_koll_på_energin

Se här hur företag kontinuerligt kan jobba med energin: Hur_gör_jag_för_att_jobba_med_energin

Tips!

Har du redan gjort en energikartläggning? Läs mer här hur du kan fortsätta energieffektiviseringsarbetet.

Läs mer om hur du ansöker om energieffektiviseringsstödet på Energimyndighetens hemsida

Klicka för att se videopresentationer från företag om sina energiarbeten 

Läs mer om Nätverk för energieffektivisering i små- och medelstora företag

Tips: Om du vill göra en enkel beräkning av företagets energianvändning, använd denna mallen som är framtagen av Skånes Energi- klimatrådgivare.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson