För företag

Energikontoret Skånes insatser utgörs till stor del av projekt inom området energieffektivisering anpassad för att bibehålla konkurrenskraft och minska miljöpåverkan hos dessa verksamheter.

Energikontoret Skåne finns till för företag i Skåne. Energikontoret Skånes uppdrag är att hjälpa till med en effektivare energianvändning och en omställning till förnybar energi. Vi vill göra det på ett sätt som stärker företagens konkurrenskraft och gör att de ”producerar mer med mindre”.

De skånska företagen har många olika förhållanden till energi. Alla företag är energianvändare, varav en del har gjort medvetna val av förnybar energi. Och det finns företag som har förutsättningar att själva producera förnybar energi.

Energikontoret Skåne samarbetar med intresse- och företagarorganisationer för att nå företag som behöver utveckla sitt energiarbete. Vi stöttar med information och samverkar kring seminarier, vi samspelar i utvecklingsprojekt och fungerar som experter. Det finns en rad erbjudanden från Energikontoret Skåne som passar olika ambitionsnivå, behov och storlek på företag.

Vinsterna med samarbete är många. Effektiv energianvändning ger konkurrenskraft. Och ju bättre vi använder energin desto mindre blir påverkan på miljö, natur och klimat. På det sättet samspelar näringsliv och andra aktörer för att nå målet att Sverige till 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Webbutbildningar – Energismarta företag

Jobbar du inom hotell, restaurang, teknikföretag, installatörer eller livsmedelsföretag? Då finns det webbutbildningar som riktar sig till dig.

Läs mer och genomför utbildningarna här. 

Projekt

Mer information om hur vi arbetar med företagen i Skåne genom olika projekt hittar ni här nedanför:

Energikartläggning för Små och medelstora företag

Energikartläggning för Små och medelstora företag är ett sätt för företag som vill se över och minska sina driftkostnader. En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. I rapporten som framställs av en konsult finns förslag på åtgärder som kan spara energi. Ta kontakt med Energikontoret Skåne så hjälper vi företag om olika företagsstöd och meddelar vad som kan vara bra att tänka på.

Nätverk för energieffektivisering

Nätverk för energieffektivisering ett regionala företagarnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken kan bestå av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). Att minska sitt företags energianvändning innebär inte bara minskade kostnader utan också minskad miljöpåverkan vilket kan bidra till ett starkare varumärke.

Hållbara företagsresor

Hållbara företagsresor är ett initiativ som stödjer företag i Skåne med hållbara resor. Projektet fokuserar på företagens persontransporter. Det omfattar både tjänsteresor och arbetspendling. Läs mer >>

Senast uppdaterad: