Transporter

Transportsektorn är fortfarande beroende av fossila bränslen och i Sverige står inrikes transporter för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska klimat- och miljöpåverkan måste transportsektorn utvecklas och fordon som drivs med förnybara bränslen öka samt vi behöver effektivisera våra transporter.

Projekt

Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthuseffekten vilket gör att klimatet förändras. Den delen vi behöver förändra är utsläppen som kommer från förbränningen utav fossila bränslen. Förutom ökad växthuseffekt, ger dessa utsläpp också försurad mark och vattendrag samt övergödning i sjöar och hav.

Så här arbetar Energikontoret Skåne med transportfrågan

Energikontoret Skåne arbetar med transporter dels genom att:

  • aktivt stödja utvecklingen av fordon som drivs av förnybara bränslen
  • påverka transportbeteenden och
  • genom att arbeta med transport- och mobilitetsplanering.

Detta sker genom informationsarbete och samverkansprojekt, samt genom Biogas Syd som arbetar för att främja biogasfordon.

Senast uppdaterad: