Fastigheter

Att arbeta med att främja energieffektivisering i såväl befintlig byggnation som vid nybyggnation, är en av hörnstenarna i Energikontoret Skånes verksamhet.

Projekt

För mer information om de olika projekten vi arbetar med inom fastigheter, följ länkarna nedanför:

Verksamheten sträcker sig från arbete med q-märkta kyrkor till byggande av passivhus.

Senast uppdaterad: