Energieffektivisering

Energikontoret ska, själva och genom utvecklat nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med kunskap inom områdena hållbara energisystem, energieffektivisering, förnybar energi samt hur energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och hållbarhetsfrågor.

Områden

För mer information om de olika områdena vi arbetar med inom energieffektivisering, följ länkarna nedanför:

Senast uppdaterad: