Kategori: Nyheter

Skånes vindkraftspris 2019 går till Eolus Vind

Juryn består av Cecilia Dalman Eek – Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist – Klimatstrateg Malmö stad, Fredrik Andrén-Sandberg – Policy and Regulatory Officer, Nordics, E.ON Climate & Renewables, Anna Peterson – Landskapsarkitekt & adjunkt SLU samt

Publicerad: 5 juni, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Dagen i korthet: Effektutmaningen från del av global trend till lokal verklighet Saira Alladin, regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018 inledde dagen. Vi står inför stora förändringar inom energibranschen och behöver vara förberedda inför

Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Dagen inleddes med en dragning av Anna Evander och Marcus Larsson från Energikontoret Skåne. De sammanfattade den effektproblematik som Skåne står inför: Skåne har en kontinuerligt ökad elanvändning till följd av ökad befolkningsmängd, företagsetableringar och

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer

Talare och arenor på årets Energiting

Energikontoret Skåne hälsar dig välkommen till Skånes Energiting mellan 08:30 – 16:30 den 4 juni – Skånes största årliga konferens för energifrågor. Här lyfts stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, samhällsekonomi

Öppet dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Bristen på elkapacitet riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen i Skåne men även omställningen av energisystemet. För att kunna tillhandahålla flexibla lösningar krävs en bred ansats där flera av regionens aktörer samverkar. E.ONs projekt SWITCH

Publicerad: 26 april, 2019Sidansvarig: Marcus Larsson

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

”Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt

Publicerad: 23 april, 2019Sidansvarig: Anna Tibbelin

Läs mer