Kategori: Nyheter

Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Skåne Solar Award Skåne Solar Award består av två klasser, ”Årets solfångaranläggning” och ”Årets solcellsanläggning”. Priset tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller

Projekt goEco i slutfasen

Åtta länder har deltagit i projektet med var sin industripark med varierande verksamheter allt från köpcentrum till hamn-och logistikcentra. Det svenska exemplet har varit Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg som med sin speciella

Publicerad: 16 december, 2015

Läs mer

Informationsdag om EU-finansiering för klimat- och energiprojekt

Energikontoret Skåne, en avdelning på Kommunförbundet Skåne, anordnar den 1 mars 2016 en informationsdag om energidelen i EU:s program Horisont 2020 samt insatsområdet hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi i regionala strukturfondsprogrammet Skåne – Blekinge. Dagen

Publicerad: 15 december, 2015Sidansvarig: Per-Johan Wik

Läs mer

Framgångsrikt arbete med EU-ansökningar

Energikontoret Skåne har under de senaste veckorna fått sex nya EU-projekt beviljade, vilket är ett gott kvitto på det arbete vi gör. Samtliga beviljade projekt pågår i 3 år och innebär att vi säkrat ett

Brett stöd ska ge Skånes företag bättre energianvändning

– Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring energieffektivisering. Därför behövs ökad kompetens i företagen, hjälp att kartlägga energianvändningen samt nätverk där företagen kan få stöttning i att jobba systematiskt

Mer förnybar energi i skånska kommuner

Under 2009 – 2014 har alla kommuner och landsting kunnat ta del av ett särskilt statligt stöd för att arbeta med energieffektivisering i egna byggnader och transporter. En ny sammanställning visar att nu att kommunerna

Klimatförhandlingarna är i gång i Paris!

Upplägget inför COP21, FNs 21:a årliga möte kring klimatfrågan, är annorlunda än tidigare förhandlingsrundor. Denna gång har världens länder och självstyrande regioner själva fått definiera och skicka in vilka åtaganden de är beredda att göra