Kategori: Nyheter

Skånes Energiting – anmäl dig nu för ett lägre pris

Som besökare på Skånes Energiting har du en chans att ta del av det senaste på energiområdet och skapa nya intressanta kontakter. Välj fritt bland de 40 presentationer eller workshops som hålls under dagen, knyt kontakter med utställande

Många förslag till Skånes Solar Award och Skånes vindkraftspris

Solar Region Skåne utlyser härmed Skåne Solar Award 2015. Tävlingen består av de två klasserna ”Årets solfångaranläggning” och ”Årets solcellsanläggning”. Samtidigt öppnar Skånes vindkraftsakademi härmed utlysningen till Skånes vindkraftspris 2015. Skåne Solar Award delas ut

Skånes Energiting

Skånes Energiting är en årlig konferens om hållbar energi. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Mer information om Skånes Energiting

Publicerad: 10 december, 2014

Läs mer

Klimatsamverkan Skåne tar nya tag

Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne har under de senaste fem åren byggt upp Klimatsamverkan Skåne som lagt grunden till ett långsiktigt gemensamt energi- och klimatarbete i länet. Klimatsamverkan Skåne är en samverkansfunktion med

Solceller finns i alla skånska kommuner

Kartläggningen som är utförd av Solar Region Skåne och Energikontoret Skåne visar att det i september fanns totalt 481 elnätsanslutna solcellsanläggningar i Skåne och av dessa hade 206 anläggningar tillkommit bara under 2014. Solcellerna finns i