Kategori: Nyheter

Så kan rena bilar skapa vinst!

Att välja en ren bil är inte bara bra för miljön och klimatet, det kan också vara bra för företagets ekonomi. Hur vinner företag i Skåne och Blekinge på el- och gasbilar? Vad har vi

Publicerad: 5 september, 2019

Läs mer

Studiebesök och workshop om sorptiv kyla

Kyla har blivit en ny och intressant applikation för kontors-, butiks-, och industrifastigheter anslutna till fjärrvärme. Den sorptiva kylan är en metod där man använder sommarens överskott av fjärrvärme till att driva en kylanläggning i fastigheten. På detta studiebesök, kombinerat med workshop, om sorptiv kyla får vi träffa fastighetsägare, teknikleverantör

Publicerad: 2 september, 2019

Läs mer

Nya ekonomiska stöd till små- och medelstora företag

Exempel på det kan vara att en produktionsprocess kanske inte alltid fungerar optimalt och det kan finnas behov att utveckla processen via exempelvis grundligare synliggörande och mätningar i en process för att ge underlag till

Energi- och klimatrådgivning inspirerade grannar till solcellsinköp

Lennarts solelsresa började för ungefär två år sedan med en vision om att fylla Teckomatorp med solelsanläggningar. Lennart såg byaföreningen ”Teckomatorp tillsammans” som en bra möjlighet att nå ut till Teckomatorpsborna och undersöka möjligheterna att

Publicerad: 2 juli, 2019Sidansvarig: Anna Mattsson

Läs mer

Upphandling som strategiskt verktyg för hållbarhetsarbete

Utbildningstillfällen och lärande av goda exempel som sprids vidare är en viktig del av projektet. Det här kommer skånska kommuner att kunna få hjälp med: Analys av delar i en genomförd upphandlingsprocess med ställda hållbarhetskrav

Publicerad: 25 juni, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Tack alla som deltog på Skånes Energiting 2019

Skånes Energiting 2019 gick av stapeln igår den 4 juni. Där träffades gäster, utställare, talare och personal på Energikontoret Skånes årliga konferens för energifrågor under en heldag. Där lyftes stora och små frågor inom förnybar