Kategori: Okategoriserade

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Dagen i korthet: Effektutmaningen från del av global trend till lokal verklighet Saira Alladin, regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018 inledde dagen. Vi står inför stora förändringar inom energibranschen och behöver vara förberedda inför

Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Dagen inleddes med en dragning av Anna Evander och Marcus Larsson från Energikontoret Skåne. De sammanfattade den effektproblematik som Skåne står inför: Skåne har en kontinuerligt ökad elanvändning till följd av ökad befolkningsmängd, företagsetableringar och

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer

Anmäl ditt företag till Skånes Energiting 2019

Skånes Energiting lockar en bred grupp aktörer såsom offentliga tjänstemän, fastighetsbranschen, energileverantörer, konsulter, politiker och många fler. Alla samlas tisdagen den 4 juni på Malmömässans kongresscenter under en heldag för att diskutera och inspireras kring

Publicerad: 5 mars, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Nominera till Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris!

Skåne Solar Award Känner du till några riktigt bra solenergianläggningar som byggdes under förra året? Då kan du nominera dem till Skåne Solar Award! Skåne Solar Award är Solar Region Skånes årliga pris som tilldelas

Publicerad: 19 februari, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Nya medarbetare på Energikontoret Skåne!

Jari Ylitolva Henriksson, avdelningschef Jag har en relativt lång bakgrund i olika uppdrag i offentlig sektor, både som chef och specialist. Jag har de senaste åren varit HR-chef på Kommunförbundet Skåne med ansvar för olika

Publicerad: 18 februari, 2019

Läs mer

Trångt i elnäten?

Rapport Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering

Publicerad: 15 februari, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer

Innovation inom vindkraften – seminarium tisdag 5 mars i Malmö!

Forsknings- och innovationsprogrammet VindEL omfattar totalt 133 miljoner kronor under åren 2017-2021. Det är en del i Energimyndighetens forsknings- och innovationsinsats inom vindkraftområdet som omfattar också Vindval, Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) på Chalmers samt riktade

Publicerad: 12 februari, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer