Kategori: Okategoriserade

Kapacitetsbrist, SE 4 och lokal vindkraft

Elektrifiering och ökad befolkning ställer krav på en föråldrad nätinfrastruktur. Stamnätet behöver moderniseras och rustas upp och Svenska Kraftnät har tidigarelagt investeringar. Samtidigt har vi ett stort underskott i elproduktion i Prisområde 4. Mer lokal

Välkommen på biogasseminarium 11 mars i Lund!

I december lanserades äntligen biogasmarknadsutredningens betänkande och remissrundan är fullt igång. Remissvaren kan lämnas fram till siste augusti. Skåne har varit drivande i att få till stånd en  utredning. Men hur är utfallet och hur

Välkommen till Skånes Energiting 2020

Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet.  Den 6 oktober är det

Publicerad: 23 januari, 2020Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle och fastigheter är en viktig pusselbit för att nå Sveriges klimatmål. I torsdags den 7 november träffades intresserade på ett kostnadsfritt seminarium där vi tog upp fastigheter och

Ny handbok för kommunal vindkraftsplanering

Vindkraften byggs ut som aldrig förr i landet och det innebär både möjligheter och utmaningar för kommuner. Hur kan kommuner planera för ny vindkraft? Hur bör processen kring kommunal tillstyrkan gå till vid vindkraftsärenden? Hur