Kategori: Okategoriserade

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle och fastigheter är en viktig pusselbit för att nå Sveriges klimatmål. I torsdags den 7 november träffades intresserade på ett kostnadsfritt seminarium där vi tog upp fastigheter och

Ny handbok för kommunal vindkraftsplanering

Vindkraften byggs ut som aldrig förr i landet och det innebär både möjligheter och utmaningar för kommuner. Hur kan kommuner planera för ny vindkraft? Hur bör processen kring kommunal tillstyrkan gå till vid vindkraftsärenden? Hur

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle och fastigheter är en viktig pusselbit för att nå Sveriges klimatmål. Torsdagen den 7 november är du välkommen på ett kostnadsfritt seminarium där vi tar upp fastigheter och

Företagsträff i Hässleholm

Energieffektivisering och förnybara energikällor är viktiga för miljön och för att uppfylla miljöbalkens krav. Det kan dessutom leda till lägre kostnader och starkare konkurrenskraft. Hur kan det gå till? Häng med på ett besök till

Publicerad: 13 september, 2019

Läs mer

Så kan rena bilar skapa vinst!

Att välja en ren bil är inte bara bra för miljön och klimatet, det kan också vara bra för företagets ekonomi. Hur vinner företag i Skåne och Blekinge på el- och gasbilar? Vad har vi

Publicerad: 5 september, 2019

Läs mer

Nya ekonomiska stöd till små- och medelstora företag

Exempel på det kan vara att en produktionsprocess kanske inte alltid fungerar optimalt och det kan finnas behov att utveckla processen via exempelvis grundligare synliggörande och mätningar i en process för att ge underlag till

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Dagen i korthet: Effektutmaningen från del av global trend till lokal verklighet Saira Alladin, regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018 inledde dagen. Vi står inför stora förändringar inom energibranschen och behöver vara förberedda inför

Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Dagen inleddes med en dragning av Anna Evander och Marcus Larsson från Energikontoret Skåne. De sammanfattade den effektproblematik som Skåne står inför: Skåne har en kontinuerligt ökad elanvändning till följd av ökad befolkningsmängd, företagsetableringar och

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer