Kategori: Okategoriserade

Välkommen på biogasseminarium 11 mars i Lund!

I december lanserades äntligen biogasmarknadsutredningens betänkande och remissrundan är fullt igång. Remissvaren kan lämnas fram till siste augusti. Skåne har varit drivande i att få till stånd en  utredning. Men hur är utfallet och hur

Välkommen till Skånes Energiting 2020!

Den 28 maj samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi på Malmömässan för att gemensamt fokusera på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. Under dagen varvas föreläsningar, rundabordssamtal och mingel inom bland annat effektfrågan, hållbara transporter

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle och fastigheter är en viktig pusselbit för att nå Sveriges klimatmål. I torsdags den 7 november träffades intresserade på ett kostnadsfritt seminarium där vi tog upp fastigheter och

Ny handbok för kommunal vindkraftsplanering

Vindkraften byggs ut som aldrig förr i landet och det innebär både möjligheter och utmaningar för kommuner. Hur kan kommuner planera för ny vindkraft? Hur bör processen kring kommunal tillstyrkan gå till vid vindkraftsärenden? Hur

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle och fastigheter är en viktig pusselbit för att nå Sveriges klimatmål. Torsdagen den 7 november är du välkommen på ett kostnadsfritt seminarium där vi tar upp fastigheter och

Företagsträff i Hässleholm

Energieffektivisering och förnybara energikällor är viktiga för miljön och för att uppfylla miljöbalkens krav. Det kan dessutom leda till lägre kostnader och starkare konkurrenskraft. Hur kan det gå till? Häng med på ett besök till

Publicerad: 13 september, 2019

Läs mer

Så kan rena bilar skapa vinst!

Att välja en ren bil är inte bara bra för miljön och klimatet, det kan också vara bra för företagets ekonomi. Hur vinner företag i Skåne och Blekinge på el- och gasbilar? Vad har vi

Publicerad: 5 september, 2019

Läs mer