Kategori: Nyheter

Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Dagen inleddes med en dragning av Anna Evander och Marcus Larsson från Energikontoret Skåne. De sammanfattade den effektproblematik som Skåne står inför: Skåne har en kontinuerligt ökad elanvändning till följd av ökad befolkningsmängd, företagsetableringar och

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer

Talare och arenor på årets Energiting

Energikontoret Skåne hälsar dig välkommen till Skånes Energiting mellan 08:30 – 16:30 den 4 juni – Skånes största årliga konferens för energifrågor. Här lyfts stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, samhällsekonomi

Öppet dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Bristen på elkapacitet riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen i Skåne men även omställningen av energisystemet. För att kunna tillhandahålla flexibla lösningar krävs en bred ansats där flera av regionens aktörer samverkar. E.ONs projekt SWITCH

Publicerad: 26 april, 2019Sidansvarig: Marcus Larsson

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

”Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt

Publicerad: 23 april, 2019Sidansvarig: Anna Tibbelin

Läs mer

Neddragningar inom den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen i Skåne finansieras via Energimyndigheten, innevarande beslut om stöd på drygt 11 miljoner kr årligen för rådgivning på kommunerna och regional utvecklingsledning på Energikontoret Skåne beviljades under 2017 för perioden 2018-2020. Nu

Publicerad: 26 mars, 2019Sidansvarig: Anna Mattsson

Läs mer

Högt tryck på mässan för energi- och klimatrådgivarna

Hela 20 stycken energi- och klimatrådgivare från olika kommuner i Skåne hjälptes åt att bemanna den välbesökta montern i skift om 4-6 personer. Besökarna kunde tävla i energirelaterade tävlingar, få rådgivning på stående fot i de frågor som

Publicerad: 12 mars, 2019Sidansvarig: Anna Mattsson

Läs mer