Kategori: Nyheter

Visuell styrning, aktivitet för de skånska nätverksföretagen

Information är kunskap. Att hitta normalläget och skapa visualisering av energianvändningen veckovis är ett bra sätt för företag att följa upp genomförda åtgärder från exempelvis en energikartläggning så resultatet av åtgärderna visar önskad effekt. Projektet

Publicerad: 11 februari, 2020Sidansvarig: Per Persson

Läs mer

Välkommen på biogasseminarium 11 mars i Lund!

I december lanserades äntligen biogasmarknadsutredningens betänkande och remissrundan är fullt igång. Remissvaren kan lämnas fram till siste augusti. Skåne har varit drivande i att få till stånd en  utredning. Men hur är utfallet och hur

Välkommen till Skånes Energiting 2020!

Den 28 maj samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi på Malmömässan för att gemensamt fokusera på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. Under dagen varvas föreläsningar, rundabordssamtal och mingel inom bland annat effektfrågan, hållbara transporter

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle och fastigheter är en viktig pusselbit för att nå Sveriges klimatmål. I torsdags den 7 november träffades intresserade på ett kostnadsfritt seminarium där vi tog upp fastigheter och

Seminarium om repowering 25 november i Helsingborg

Inledning Jeanette Lindeblad, Svensk Vindkraftförening hälsar välkommen. Nationella mål vs. re-powering Vilken roll spelar re-powering för våra nationella mål? Sveriges nationella samordnare för vindkraft Cecilia Dalman Eek och Marie-Louise Wernersson lyfter diskussionen. Tillståndsläget – vad

Ny handbok för kommunal vindkraftsplanering

Vindkraften byggs ut som aldrig förr i landet och det innebär både möjligheter och utmaningar för kommuner. Hur kan kommuner planera för ny vindkraft? Hur bör processen kring kommunal tillstyrkan gå till vid vindkraftsärenden? Hur

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer