Kategori: Nyheter

Energi- och klimatrådgivning inspirerade grannar till solcellsinköp

Lennarts solelsresa började för ungefär två år sedan med en vision om att fylla Teckomatorp med solelsanläggningar. Lennart såg byaföreningen ”Teckomatorp tillsammans” som en bra möjlighet att nå ut till Teckomatorpsborna och undersöka möjligheterna att

Publicerad: 2 juli, 2019Sidansvarig: Anna Mattsson

Läs mer

Upphandling som strategiskt verktyg för hållbarhetsarbete

Utbildningstillfällen och lärande av goda exempel som sprids vidare är en viktig del av projektet. Det här kommer skånska kommuner att kunna få hjälp med: Analys av delar i en genomförd upphandlingsprocess med ställda hållbarhetskrav

Publicerad: 25 juni, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Tack alla som deltog på Skånes Energiting 2019

Skånes Energiting 2019 gick av stapeln igår den 4 juni. Där träffades gäster, utställare, talare och personal på Energikontoret Skånes årliga konferens för energifrågor under en heldag. Där lyftes stora och små frågor inom förnybar

Skånes vindkraftspris 2019 går till Eolus Vind

Juryn består av Cecilia Dalman Eek – Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist – Klimatstrateg Malmö stad, Fredrik Andrén-Sandberg – Policy and Regulatory Officer, Nordics, E.ON Climate & Renewables, Anna Peterson – Landskapsarkitekt & adjunkt SLU samt

Publicerad: 5 juni, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Dagen i korthet: Effektutmaningen från del av global trend till lokal verklighet Saira Alladin, regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018 inledde dagen. Vi står inför stora förändringar inom energibranschen och behöver vara förberedda inför

Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Dagen inleddes med en dragning av Anna Evander och Marcus Larsson från Energikontoret Skåne. De sammanfattade den effektproblematik som Skåne står inför: Skåne har en kontinuerligt ökad elanvändning till följd av ökad befolkningsmängd, företagsetableringar och

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer