90 GWh energibesparing för företag i EENet

Ca 250 företag inom olika branscher har i genomsnitt effektiviserat sin energianvändning med 11,1% under åren 2016-2019. Gemensam nämnare för företagen är att de deltagit i de energieffektiviseringsnätverk som koordineras av Energikontor och Länsstyrelser över hela landet.

Deltagande i nätverk har visat sig vara ett effektivt sätt att få upp och behålla energifrågan på agendan. Genom nätverken ges möjlighet till utbildning, omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och individuellt stöd för varje företag.

I Skåne drivs fem branschvisa energieffektiviseringsnätverk inom projektet EENet, med ca 50 deltagande företag inom industri, fastigheter och lantbruk. Vill du ta del av exempel från EEnet- företags energiarbete?

Surfa in på Energimyndighetens nya webbguide.

eller läs mer om de skånska nätverken här.

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar